Ana sayfa Çalışma Hayatı Limited şirket ortağına asgari ücretin altında huzur hakkı ödenebilir mi?

  Limited şirket ortağına asgari ücretin altında huzur hakkı ödenebilir mi?

  35
  0

  Limited şirket ortağı, asgari ücretin altında huzur hakkı almasında, vergi mevzuatı açısından herhangi bir sakınca var mıdır?

  Huzur hakkı ödememesi için Asgari ücret kuralı olmaz. Aylık 1.000 TL de alabilir.


  Şirket yetkilisine döviz cinsinden euro olarak huzur hakkı kararı alınacaktır. Mevzuat açısından huzur hakkının döviz belirlenmesinin herhangi bir sakıncası var mı? Huzur hakkı rakamını döviz cinsinden belirleyebilir miyiz? 

  Huzur hakkı veya ücretin Yabancı para cinsinden ödenmesine bir engel yok.


  193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanunun uygulamasında ücret sayılan ödemeler düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 62’nci maddesinde, işverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları kapsamında çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmış ve 61nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ücret sayılan ödemeleri yapanlar da bu kanunda yazılan ödevleri yerine getirmek bakımından işveren olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, bilirkişilere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnanın uygulanması mümkündür. Yukarıdaki bentte belirtilen, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bilirkişiler, resmi arabulucular, bilirkişiler, spor hakemleri, sporcular dışındaki diğer ltd şirket ortaklarına verilen huzur haklarında asgari ücret vergi istisnasına tabi midir?

  Limited şirket ortaklarına verilen huzur hakları da asgari ücret vergi istisnasından yararlanır. 

  Huzur hakkı GVK 61. maddesine göre ÜCRETTİR.

  Asgari ücret tutarı kadar olan kısım için GV ve DV İSTİSNASINDAN yararlanır.


  Yönetim kurulu başkanı huzur hakkı ücret artışı için, nasıl bir yol izlemem gerekir? Genel kurulda karar alınacak deniyor. Genel kurul kararı almadan huzur hakkı ödemesinde artış yapabilir miyiz?

  Genel kurul kararı olmadan huzur hakkı bedelinde artış yapılamaz.


  Asgari ücretin 2022 Yılında vergi dışı kalması, huzur hakkı alan şirket yöneticileri için de geçerli midir? 

  Huzur hakkı GVK 61. maddesine göre ücrettir. Gelir vergisi ve Damga vergisi istisnasından yararlanır.


  Limited şirketi şirket ortağı huzur hakkı alabilir mi?

  Şirket karar organı (Genel Kurul) karar vermesi halinde huzur hakkı ödenir. 

  Bir limited şirkette GENEL KURUL , şirketin karar organı olarak Kanun’da(Türk Ticaret Kanunu) veya sözleşmede belirtilen konularda karar alma yetkisine sahiptir. 

  Genel kurul şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan bir organdır.


  Şirket yetkilisine döviz cinsinden euro olarak huzur hakkı kararı alınacaktır. Mevzuat açısından huzur hakkının döviz belirlenmesinin herhangi bir sakıncası var mı? Huzur hakkı rakamını döviz cinsinden belirleyebilir miyiz? 

  Huzur hakkı veya ücretin Yabancı para cinsinden ödenmesine bir engel yok.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here