Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Kurumsal Gelişim Ne Değildir?

Kurumsal Gelişim Ne Değildir?

Kurumsal Gelişim Ne Değildir?

933
0

Günümüzde kurumları, kurumsal gelişim odağına çekmek ve yanlış yönlendirme/uygulamalardan uzak tutmak için öncelikle kurumsal gelişimin ne olmadığını gerekçeleri ile anlamak gerekiyor.

Belirtmek gerekir ki; kurumsal gelişim kesinlikle bir yönetim danışmanlık biçimi, sadece bir eğitim ve gelişim uygulaması, çevresinden kopuk bir uygulama aracı veya kısa dönemli bir yapılanma değildir.

Yönetim Danışmanlığı, bağımsız, konusunda bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde farklı alanlardaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve tavsiyelerde bulunulmasını kapsayan bir hizmettir. Bilindiği üzere yönetim danışmanlığı süresince sözleşme kapsamındaki finansman, pazarlama veya tedarik zinciri yönetimi gibi belirli işletme alanlarına yoğunlaşılmaktadır. Sadece danışmanlık alanlarına ilişkin öneriler yaparak işletmenin gelişimine katkı sağlanması hedeflenir. Bu noktada yönetim danışmanlığı, kurumsal gelişimin temel değerlerini ekseriyetle göz ardı etmektedir. Hâlbuki kurumsal gelişim, belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla geçerli süreçler üzerinde istişare yapmayı gerektirir.

Kurumsal gelişim sürecinde hedefe yönelik gerekli değişimler ve/veya dönüşümler için farklı müdahale araçları kullanılmaktadır. Bu çerçevede kurumsal gelişim uzmanları ve uygulamacılar, işletmenin tüm girdi-süreç-çıktı faktörlerini tanımlı ve tanımlı olmayan (resmi-gayri resmi) olarak görmek ister.

Kurumsal gelişim uygulamalarında süreçleri tam kapsamlı olarak açıklayan unsurların birbirleri ile etkileşimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim danışmanlığı sırasında sadece sözleşme kapsamındaki belirli birimlere yoğunlaşmak kurumsal gelişimin doğrularından uzak bir yaklaşım olacaktır. Kurumsal gelişim uzmanları böyle bir çalışmayı ancak ve ancak şirket bünyesindeki uygulamacılar ile birlikte yapabilir.

Kurumsal gelişim çalışmalarında sorun alanlarını ve öncelikli sorunları belirlemek esastır. Şirket bünyesindeki uygulamacılar ile birlikte sistem yaklaşımına göre hazırlanmış eylem planları harekete geçirilir. Gerektiğinde geri beslemeler ile çözümlemeler yapılır. Bunların sağlıklı yapılabilmesi için ise firmadaki tüm ilgili birimlerin birbirleri ile konuşması, kurumsal gelişim uzmanlarının birimlerin süreçlerine hâkim olması ve sağlıklı temellere oturan analizler ortaya çıkarması gerekmektedir. Bahsedildiği üzere kurumsal gelişim çalışmaları yöntemi, yaklaşımı ve kapsamı ile yönetim danışmanlığı uygulamalarından farklılaşmaktadır.

Bireysel ve kurumsal öğrenme, kurumsal gelişim sürecinin olmazsa olmazlarındandır. Aynı zamanda kurumsal gelişimin temel anahtarlarından biridir. Fakat kurumsal gelişim çalışmaları şirket içi ve şirket dışı eğitim uygulamalarına sınırlandırılamaz. Eğitim uygulamalarında yöntemlerin, sistem yapısının veya yetkinliklerin öğrenilmesi nihai hedef olmaktadır. Kurumsal gelişim ise esas olarak değişim çabaları üzerinde durur. Kurumsal değişim gayretleri eğitim programları katılımcılarını kapsayabilir de kapsamayabilir de. Şirketlerin çoğunda eğitim programları birbirinden bağımsız olarak yapılandırılmakta ve uygulanmaktadır. Eğitimler değerlendirilirken uygulama, davranış değişikliği ve iş sonuçlarına etkisi üzerinde pek durulmamaktadır. Kurumsal gelişim açısından kurumun yapısal unsurlarını ve karşılıklı etkileşimlerini belirlemek ve gerekli müdahale araçlarını kullanmak gerekir. Kurumsal gelişim sürecinde özel kesim, yapılandırılmış eğitimler yapılmalı ve eğitimlerin vaka çözümlemeleri ile uygulanması gerekmektedir.

Kişisel gelişim kurumsal gelişimin ayrılmaz bir aşamasıdır. Kurumsal gelişime giden yolda kişisel gelişim tam kapsamlı sistematik değişimde kaldıraç etkisi oluşturmak üzere planlanmalıdır. Aksi takdirde boşa zaman ve para kaybına neden olacaktır.

Kurumsal gelişim uzun süreli ve kalıcı değişimlerin üzerine eğilir. Değişime giden yolda kısa süreli bireysel, ekip veya kurumsal müdahale araçları kullanılabilir. Unutmayalım ki kurumsal gelişim çabaları uzun süreli sistematik değişimleri hedefler.

Doğrudur; kurumsal gelişim, ara sıra kurumsal eğitimlerin ve standart modellerin uygulanmasını içerebilir. Ancak kurumsal gelişim tüm bunların çok ötesindedir. Kurumsal gelişimi uygulama araçları ile karıştırmamalıyız. Her organizasyonun kendine göre bir yapısı ve işleyişi olduğunu ve uygulamaların da bu kapsamda şekilleneceğini unutmamak gerekir. Kurumsal gelişim bireyin, ekibin ve kurumun bir noktadan diğer noktaya gidebilmesi için gereken katı bir yöntemin ötesinde bir çalışmadır.

Kurumsal gelişim, sorunları çözmede genellikle esneklik gerektiren organizasyon yapısının sosyal ve kişisel dinamiklerine uyum sağlamayı kapsar. Standart hale getirilmiş yöntemlere ve araçlara pek ihtiyaç duymaz. Burada kurumsal gelişim değerleri belirleyici ve yönlendirici olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR
AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş.
aagelisim.com.tr

 


Kaynak: Tam Link https://www.aagelisim.com.tr/bizden-size/ogrendiklerimiz/default/kurumsal-gelisim-ne-degildir
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Kurumlarda Dönüşüm, Değişim ve Gelişim (Bahman HUSEYNLI)

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here