Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler nelerdir?

Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler nelerdir? İndirilecek Giderler Bu maddede, mükelleflerin ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazançlarının tespitinde, ayrıca hasılattan indirebilecekleri giderler düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıda belirtilen giderler hasılattan indirilebilecektir. 8.1. Menkul kıymet ihraç giderleri İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin tüm giderler hasılattan indirilebilecektir. Bu giderler arasında senetlerin kağıt ve basım giderlerini, mahkeme, noter ve diğer … Okumaya devam et Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler nelerdir?