Ana sayfa Mevzuat Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 26.6.2020

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 26.6.2020

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği

25
0
26 Haziran 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31167
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KURU KAYISI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “TS 485 Kuru Kayısı Standardında tanımlanan kükürtlenmiş ve kükürtlenmemiş (gün kurusu) kayısıyı,” ibaresi “Armeniaca vulgaris Lam (Prunus armeniaca L.) türüne giren ağacın sağlam, olgun meyvelerinin güneşte veya bilinen diğer metotlardan biri ile kurutulmuş, kükürtlenmiş veya kükürtlenmemiş olan kayısıyı,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “duvarlarının ise beton sıvalı ve badanalı ya da beyaz plastik boyalı olması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “duvarlarında, tabanında ve tavanında çatlakların olmaması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “duvarlarının gıdanın muhafazasına uygun,” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “% 55-60” ibaresi “% 50-60” olarak, “10-15 °C ” ibaresi “maksimum 18 °C ” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(gün kurusu)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “nem alma” ibaresi “nemlendirme” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “sağlıklı” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Depoda sıcaklık ve nem oranı günlük olarak takip edilir ve kayıt altına alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin başlığı “Kayısıyı depolamaya hazır hale getirme ve kayısının depoya kabulü” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Kuru kayısılar Bakanlıkça belirlenen Kuru Kayısı Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma Usul ve Esaslarına göre değerlendirilerek lisanslı depoya kabul ya da ret edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayısılar asgari 500 kg kapasiteli kasalar içinde depolanır. Nem içeriği, nem tayin cihazı ile ölçüm yapılarak belirlenir. Nem oranı kükürtlü kayısılarda %18’in, kükürtlenmemiş kayısılarda %17’nin üzerinde olan kuru kayısılar lisanslı depoya kabul edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıhhatli” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(gün kurusu)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “12 ay” ibaresi “9 ay” olarak, (b) bendinde yer alan “15 ay” ibaresi “12 ay” olarak, (c) bendinde yer alan “18 ay” ibaresi “15 ay” olarak ve (ç) bendinde yer alan “20 ay” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/4/2013 28616
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/6/2016 29757

Kaynak: Resmi Gazete – 26.6.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here