Ana sayfa Ekonomi KOSGEB’in yeni girişimci desteği nedir?

KOSGEB’in yeni girişimci desteği nedir?

1441
0

KOSGEB’in yeni girişimci desteği nedir?

Yeni Girişimci Desteği

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) DESTEK ORANI (%)
(1.ve 2. Bölge) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60 70
İşletme Giderleri Desteği 30.000 Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000 Girişimciye  Girişimciye 
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000 %80 uygulanır. %90 uygulanır.

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığıgeri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların işbirliği ile düzenlenir.

Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu Eğitimi tamamlamış olmaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Güncel Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Duyuruları için lütfen tıklayınız.

İş Planı Ödülü

Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 25.000 (yirmi beşbin) TL, ikinciye 20.000 (yirmi bin) TL, üçüncüye 15.000 (on beşbin) TL ödül verilir.

Ayrıca; KOSGEB tarafından uygun bulunan, Yurtiçi veya yurtdışında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek ödüllü/ödülsüz yarışmalar sonucunda sundukları iş fikirleri/iş modelleri/iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri ve ya mevcut işletmeleri için, 100.000 (yüzbin) TL’ye kadar ödül verilebilir.

İş Planı Ödülü Almaya Hak Kazananlar Listesi için lütfen tıklayınız.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Özel İdareler, Meslek Kuruluşları ve İnkübatörler tarafından münferiden veya müştereken kurulacak bir İşletici Kuruluş vasıtası ile KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

DESTEK
UNSURU
ÜST
LİMİTİ (TL)
DESTEK (%)  DESTEK (%)
(1.ve 2. Bölge) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği Geri
Ödemesiz
650.000 60 70
-Bina Tadilatı 500.000
-Mobilya Donanım 100.000
-Personel Gideri 50.000
İŞGEM İşletme Desteği 200.000
-Personel Gideri Geri
Ödemesiz
100.000
-Eğitim Danışmanlık 50.000
-Küçük Tadilat 20.000
İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri,
işbirliği ağlarına erişim giderleri
30.000

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı 

Girişimcilik Destek Programı

Uygulama Esasları 

Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları

TABLO-1 Girişimcilik Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
TABLO-2 Girişimcilik Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Yeni Girişimci Desteği ile ilgili Formlar

  Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu
  Yeni Girişimci Desteği İş Planı (Online Başvuru sırasında sistemden alınacaktır.)

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile ilgili Formlar

  UGE Eğitmen Bilgi Formu
  UGE Katılımcı Başvuru Formu (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  UGE Eğitime Katılmaya Hak Kazananların Listesi
  UGE Katılımcı Devam Çizelgesi
  UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi
  UGE Sonuç Raporu
  UGE Başvuru Formu
  UGE Protokolü
  UGE Katılım Belgesi
  UGE Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formu

İş Planı Ödülü ile ilgili Formlar

  İş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formu
  İş Planı Ödülü Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formu

 

  İş Planı Ödülü Yurtiçi Yurtdışı Kurum Kuruluş Başvuru Formu

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ile ilgili Formlar

  İŞGEM Başvuru Formu
  İŞGEM İş Planı
  İŞGEM Taahhütnamesi
  İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi
  İŞGEM Desteği Destek Ödeme Talep Formu
  İŞGEM Faaliyet Raporu
  İŞGEM Revizyon Formu

Teminat Giderlerinin Desteklenmesi

  Teminat Giderlerinin Desteklenmesine Ilişkin Usül ve Esaslar 
  Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu

Kullanım Klavuzu

  Ödeme Talep Formu Hazırlanması Videosu

Yayınlar

  Girişimcilik ile ilgili Yayınlar

Kaynak:Kosgeb. gov.tr duyurusu
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here