Ana sayfa Mevzuat Kosgeb yeni girişimcilik programına itiraz nasıldır?

Kosgeb yeni girişimcilik programına itiraz nasıldır?

Kosgeb yeni girişimcilik programına itiraz nasıldır?

866
0

Kosgeb tarafından işletmelere sağlanan yeni girişimcilik programına itiraz, taahhütname ve değerlendirme sürecinin işleyişi nasıldır?

  • Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi işletme davet edilerek en geç 45 gün içinde Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu Geleneksel Girişimci Programı Başvuru Değerlendirme Formuna işlenir ve evrak kaydına alınır. Karar işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
  • İleri Girişimci Programı başvurusu, Uygulama Birimi tarafından mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden en geç 45 gün içinde İleri Girişimci Programı Ön Değerlendirme Tablosuna göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucu başvuruda eksiklik tespit edilmesi veya reddedilmesi halinde gerekçesi belirtilerek KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvuru değerlendirilmek üzere Kurula sevk edilir. Kurul kararı, İleri Girişimci Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve 15 gün içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir.
  • Geleneksel Girişimci Programı başvurusu Uygulama Birimi, İleri Girişimci Programı başvurusu ise Kurul tarafından Yeni Girişimci Programı Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formunda yer alan hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.
  • Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun revize edilmesi istenebilir. Ret veya revizyon gerekçeleri kararda belirtilir.
  • Geleneksel Girişimci Programı başvurusu için Uygulama Birimi, İleri Girişimci Programı başvurusu için Kurul tarafından revizyon istenmesi halinde, gerekli revizyonlar belirtilen süre içinde işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Belirtilen sürede istenen revizyonu yapmayan işletmenin başvurusu reddedilmiş sayılır.
  • Geleneksel Girişimci Programı başvurusu Uygulama Birimi tarafından, İleri Girişimci Programı başvurusu ise Kurul tarafından reddedilen işletme, ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere bu Uygulama Esaslarının İtiraz Süreci ve İtiraz Komisyonu bölümünde belirtilen şekilde itiraz edebilir.
  • Desteklemeye ilişkin kararın evrak kaydına alınması ile birlikte işletmenin Yeni Girişimci Programı Başvuru Formundaki talebi doğrultusunda Yeni Girişimci Programı Taahhütnamesi KOBİ Bilgi Sistemi tarafından onaylanarak evrak kaydına alınır. Desteklemeye ilişkin kararın bildiriminde taahhütnamenin onaylandığı ve programın başlangıç tarihi belirtilir. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, destek ödeme talebinde bulunulmadan, işletmenin programdan yararlanmak istemediğine dair yazılı olarak talepte bulunması halinde ilgili Uygulama Birimi tarafından program başvurusu iptal edilir.
  • Aksi halde işletme programdan yararlanmış sayılır.
  • Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle iki yıldır.

Kaynak: kosgeb
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here