Ana sayfa Mevzuat Kosgeb teknolojik yatırım programına başvuru değerlendirme süreci nasıldır?

Kosgeb teknolojik yatırım programına başvuru değerlendirme süreci nasıldır?

Kosgeb teknolojik yatırım programına başvuru değerlendirme süreci nasıldır?

146
0

Ön değerlendirmesi uygun bulunan yatırım projesi; orta- düşük veya düşük teknoloji alanında ise değerlendirilmek ve karar alınmak üzere KOBİ Bilgi sistemi üzerinden Kurul’a sunulur.

Ön değerlendirmesi uygun bulunan yatırım projesi; orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında ise, bu projelerin değerlendirilmeleri, yerinde inceleme ve kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Birinci aşamada, İşletmenin yatırım projesi yerinde incelenerek yatırım projesinin Teknik ve Mali açıdan değerlendirilmesi için öğretim elemanları görevlendirilir.

İkinci aşamada; yerinde inceleme süreci tamamlanan yatırım projeleri, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul’a sunulur.

Kurul yatırım projelerini; projenin ekonomik etkisi, teknik yeterlilik, iş-zaman planlaması, bütçe maliyet etkinliği, projenin sürdürülebilirliği vb. hususlar açısından puanlama yaparak değerlendirir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım projesi kabul edilebilir, reddedilebilir veya revizyonu istenebilir. Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir.

Kurul tarafından revizyon kararı verilmesi durumunda belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan İşletmelerin yatırım projesi Kurul tarafından reddedilir.

İşletme, Kurulun redde ilişkin kararına 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere ret kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yatırım projesi kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin işletme tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Süresi içerisinde Taahhütnameyi onaylamayan İşletmenin yatırım projesi reddedilmiş sayılır.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here