Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından verilen tekno yatırım teşvik kapsamındaki desteği kurum sonlandırabilir mi?

Kosgeb tarafından verilen tekno yatırım teşvik kapsamındaki desteği kurum sonlandırabilir mi?

Kosgeb tarafından verilen tekno yatırım teşvik kapsamındaki desteği kurum sonlandırabilir mi?

149
0

Dönemsel izleme aşamasında yatırım projesine ilişkin olumsuz değerlendirmelerin bulunması veya Uygulama Birimi tarafından yatırım projesinin ilerleyişini önemli ölçüde etkileyen olumsuzlukların tespiti halinde, bu durum Uygulama Birimi tarafından Kurula sunulur. Kurul tarafından değerlendirme yapılarak yatırım projesinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

Yatırım projesi süresinde işletmenin tasfiyesi, kapanması veya Kurul tarafından yatırım projesinin sonlandırılması halinde; destek sonlandırılır.

Destek süreci sonlandırılan işletmenin durumu Kurul’a sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; İşletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte terör, ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik, ürünün güncel teknolojinin gerisinde kalması, ekonomik değerini yitirmesi veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle zaruri hal oluştuğuna ilişkin karar verilmesi halinde; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.

Bu maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilen hususların dışında kalan durumlarda, yapılan geri ödemeli desteklerin resmi yazı ile ödenmesi istenir. Yazının muhataba ulaştığı tarihi takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here