Ana Sayfa Vergi KOSGEB Tarafından Teknokent Bölgesindeki Firmaya Yapılan Hibe Desteği Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil...

  KOSGEB Tarafından Teknokent Bölgesindeki Firmaya Yapılan Hibe Desteği Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Edilir mi?

  3585
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan şirkete KOSGEB tarafından, makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım, hizmet alımı için yapılan hibe desteğinin kurumlar vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 4691 sayılı Kanun kapsamında … Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan şirketinize, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Ar-Ge İnovasyon Programı Projesi kapsamında makine, teçhizat, donanım, hammadde, yazılım, hizmet alımı için hibe desteği yapıldığı belirtilerek, hibe olarak alınan bu desteğin vergiye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 6170 sayılı Kanunla değişik geçici 2’nci maddesinde;

  “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”
  hükümlerine yer verilmiştir.

  1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti” başlıklı bölümünde,

  “Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

  Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Bu çerçevede, 4691 sayılı Kanunda belirtilen şartların taşınması halinde Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde anılan istisna hükümlerinden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

  Anılan Tebliğin “10.2.9.2.5” bölümünde de 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanununun geçici 2’nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, KOSGEB tarafından hibe olarak verilen destek tutarlarının kurum kazancına dahil edilmesi ve bu tutarlarla ilgili olarak 4691 sayılı Kanunda yer alan şartlar dahilinde kurumlar vergisi kazanç istisnasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

  Kaynak: Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Haziran 2015 Tarih ve 50426076-125[5-2014/20-235]-102 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikYurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerinde Malzemelerin Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Temin Edilmesi Halinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?
  Sonraki İçerikTarım Kredi Kooperatifinin Kullandığı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kredilerine Ait Vazgeçilen Faizler Nasıl Kaydedilebilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz