Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programının yatırım projesi sürecince izleme süreci nasıl...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programının yatırım projesi sürecince izleme süreci nasıl izlemektedir?

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programının yatırım projesi sürecince izleme süreci nasıl izlemektedir?

367
0
  • İzleyici tarafından 4 (dört) aylık dönemlerde İşletmeden Sorumlu Personel eşliğinde işletme ziyaret edilerek izleme yapılır ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu hazırlanarak Uygulama Birimine teslim edilir.
  • KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun 4 (dört) aylık dönemi takiben İzleyici tarafından 30 (otuz) gün içinde Uygulama Birimine teslim edilmediği durumda, söz konusu izleme dönemi ile ilgili İzleyiciye ödeme yapılmaz. İzleyiciden KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunu düzenleyerek 15 (on beş) gün içerisinde Uygulama Birimine teslim etmesi istenir. Bu süre, bildirimin öğretim elemanına ulaştığı tarihten itibaren başlar. Uygulama Birimi, söz konusu formun 15 (on beş) günlük ilave süre içinde de teslim edilmemesi veya teslim edilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde yeni bir İzleyici belirler. İzleyici, yatırım projesinin bir izleme döneminden kısa olması veya izleme döneminin tam katı olmaması durumunda da yatırım projesinin bitişini takiben 30 (otuz) gün içinde KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunu düzenler.
  • İzleyicinin Dönemsel İzleme Formunda ve/veya Koordinatör Ziyaret Formunda projenin Kurula sunulması yönünde kararı olması halinde, durum Uygulama Birimi tarafından Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir. İzleyicinin Dönemsel İzleme Formunda ve/veya Koordinatör Ziyaret Formunda yatırım projesinin Kurula sunulması yönünde kararı olmadığında ise gerçekleşen faaliyetlere ilişkin ödemeler yapılır.
  • Koordinatör olarak görevlendirilen KOSGEB personeli proje süresince 4 (dört) ayda 1 (bir) defa İşletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formunu düzenler ve 30 (otuz) gün içinde Uygulama Birimine teslim eder. Koordinatör, yatırım projesinin bir ziyaret döneminden kısa olması veya ziyaret döneminin tam katı olmaması durumunda da yatırım projesinin bitişini takiben 30 (otuz) gün içinde KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formunu düzenler.

Kaynak: kosgeb
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here