Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere destek ödemesi yapabilir mi?...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere destek ödemesi yapabilir mi? Şartları nelerdir?

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere destek ödemesi yapabilir mi? Şartları nelerdir?

421
0

 

 1. İşletme, Kurul kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirir. İzleyici tarafından hazırlanan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki projelerde Koordinatör Ziyaret Formunun teslimini müteakip, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu ve eki fatura/fatura yerine geçen belgeler ile bunların ödendiğine dair banka dekontları ve diğer belgeleri KBS üzerinden Uygulama Birimine sunarak ödeme talep eder.

 

 1. İşletmeden Sorumlu Personel, ödeme talebi ve eki belgeleri inceleyerek KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Destek Ödeme Oluru hazırlar ve Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunar. Ödeme Oluru hazırlanırken KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu ve Koordinatör Ziyaret Formu dikkate alınır.

 

 1. Yatırım projesinin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer aldığı formlara istinaden değerlendirilmek üzere Kurula gönderilen yatırım projesine ilişkin projenin devamı yönünde bir karar alınmadan işletmeye herhangi bir destek ödemesi yapılmaz. İzleyicinin Dönemsel İzleme Formunda ve/veya Koordinatör Ziyaret Formunda yatırım projesinin Kurula sunulması yönünde kararı olmadığında ise gerçekleşen faaliyetlere ilişkin ödemeler yapılır.

 

 1. Destek ödeme talebinde sunulan yerli malı belgesinin fatura tarihi veya ödeme talebi itibariyle güncel yerli malı belgesi olması şartı aranır.

 

 1. Destek başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez.

 

 1. Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

 

 1. İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

 1. İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımlar için Uygulama Biriminin de uygun bulması halinde Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılabilir.

 

 1. Ödemenin Hizmet Sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle İşletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların Hizmet Sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.

 

 1. Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; Hizmet Sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte İşletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.

 

 1. İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu İşletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

 

 1. Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

Kaynak: kosgeb
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here