Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer ile ortak yürütülen programda İŞGEM kriterleri nelerdir?

Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer ile ortak yürütülen programda İŞGEM kriterleri nelerdir?

Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer ile ortak yürütülen programda İŞGEM kriterleri nelerdir?

484
0

İŞGEM fiziki yapısı başvuruda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilecek nitelikte ve bağımsız bir yapıda olmalıdır. Tahsis edilecek fiziki yapı; yönetim ofisleri, girişimci ve işletmeler için ortak çalışma alanı, işlikler, etkinlik alanı, toplantı odası gibi alanlardan oluşmalıdır.

Yönetim ofisleri, girişimci ve işletmeler için ortak çalışma alanı, toplantı odası, etkinlik alanı ile ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım için ayrılmış toplam alan, işliklerin toplam alanından fazla olmamalıdır.

İŞGEM fiziki yapısı en az 20 işlik ve toplamda en az 1.500 m2 kapalı kullanım alanına sahip olmalıdır. İŞGEM’in kuruluş teması nedeniyle daha az işlik ve/veya kapalı kullanım alanının yeterli olması ve bunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde bu şart aranmaz.

İŞGEM fiziki yapısı, başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllığına İŞGEM’e bedelsiz tahsis edilmiş veya kiralanmış olmalıdır. Kiralamanın şartları İŞGEM’in gelir-gider dengesini olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.

İŞGEM’de işlik tahsis edilecek işletmenin İŞGEM’de kurulmuş veya İŞGEM’e başvuru yaptığı tarih itibariyle en fazla 1 yaşında olması gerekir. Çapa firmalar için bu şart aranmaz.

Çapa firmalara tahsis edilen işlik alanı, işliklerin toplam alanının en fazla %30’u

olabilir.

İŞGEM’de yer alan işletmeler için yer tahsis süresi 5 yıldan uzun olamaz. Çapa firmalar için süre kısıtı yoktur.

İŞGEM doluluk oranı program başlangıç tarihinden itibaren 2 inci yılın sonunda en az %50 olmalı ve sonraki izlemelerde ilgili dönemin son günü itibariyle bu oranın altına düşmemelidir. Doluluk oranı toplam işlik alanı üzerinden hesaplanır.

İŞGEM’e ait stratejik kararları (girişimci/işletme kabulü/mezuniyeti, yönetici değişikliği, personel seçimi veya değişimi vb.) almak üzere en az 3 üyeli İŞGEM İcra Komitesi oluşturulur. İŞGEM İcra Komitesinde ilgili Uygulama Birimi Müdürü tabii üye olup, diğer üyeler ise kurucu olarak başvurabilecek kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşur.

İŞGEM İcra Komitesi, yılda en az 2 kez toplanmalı, toplantı kayıtları muhafaza

edilmelidir.

İŞGEM yöneticisinin en az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumu mezunu olması ve işletme yöneticiliği/danışmanlığı konularında veya İŞGEM için belirlenen tema/temalar ile ilgili alanlarda en az 5 yıllık iş tecrübesinin bulunması gerekir.

İŞGEM, finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla girişimcilerinden/ işletmelerinden alınan kira ve hizmet bedelleri, proje gelirleri, işletmelerle yapılacak girişim ortaklığından elde edilecek gelirler, yerel katkılar, hibeler ve benzeri kaynaklardan gelir elde edebilir. Girişimcilere ve işletmelere yönelik destekleyici hizmetler dışında faaliyet yürütemez.

İşletici kuruluşun program süresinde bilanço kârını dağıtmayacağı; şirket/esas sözleşmesinde veya Genel Kurul/Hissedarlar Kurulu kararlarında yer almalıdır. Ancak İŞGEM fiziki yapısının KOSGEB tarafından tahsis edilmesi durumunda bilanço kârı İŞGEM adı kullanım hakkı devam ettiği sürece dağıtılamaz.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here