Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından desteklenen endüstriyel uygulama programına başvuru ve değerlendirme sürecinin aşamaları nelerdir?

Kosgeb tarafından desteklenen endüstriyel uygulama programına başvuru ve değerlendirme sürecinin aşamaları nelerdir?

Kosgeb tarafından desteklenen endüstriyel uygulama programına başvuru ve değerlendirme sürecinin aşamaları nelerdir?

109
0

Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak isteyen İşletme/girişimci, Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurup eki belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar.

Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her İşletme/girişimci için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve İşletme/girişimci ile ilgili KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden alınamayan her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, İşletmeden/girişimciden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

Proje başvurusu, İşletmeden/girişimciden sorumlu personel tarafından; İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.

Proje ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir. Başvurular KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden değişikliğe açılır.

Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje, Kurul Toplantı Gündemine dâhil edilerek değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur.

Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir.

Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul kararında projeye ilişkin ret veya revizyon gerekçeleri belirtilir.

Kurul projenin, kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu ile yapar. Projenin kabul edilebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 (üç) kurul üyesi tarafından 60 (altmış) ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 (altmış) ve üzeri olması gerekir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, İşletme/girişimci tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içinde Uygulama Birimine iletilir. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan İşletmelerin/girişimcilerin başvurusu reddedilmiş sayılır.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here