Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından desteklenen endüstriyel uygulama programı kapsamındaki makine, teçhizat ve yazılım desteğinin...

Kosgeb tarafından desteklenen endüstriyel uygulama programı kapsamındaki makine, teçhizat ve yazılım desteğinin içeriği nedir?

Kosgeb tarafından desteklenen endüstriyel uygulama programı kapsamındaki makine, teçhizat ve yazılım desteğinin içeriği nedir?

342
0

İşletmeye; test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.

Proje başvurusunu girişimci olarak yapan İşletmenin, işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 (on beş bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dâhilinde desteklenir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, İşletmeden sorumlu personel İşletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni olmalıdır.

Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 500.000 (beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.

Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan yerli malı belgesine haiz makine- teçhizatta, fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi aranır.

Kurulun desteklemesine karar verdiği makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarıma konu özellikler; asgari teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi;

  • Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin kurul kararındaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
  • Satın alınan makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin kurul kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here