Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından Ar – ge ve İnovasyon programını kapsamında sağlanan başlangıç...

Kosgeb tarafından Ar – ge ve İnovasyon programını kapsamında sağlanan başlangıç sermaye desteğinin içeriği nedir?

Kosgeb tarafından Ar – ge ve İnovasyon programını kapsamında sağlanan başlangıç sermaye desteğinin içeriği nedir?

117
0

Bu destek, girişimcilerin İşletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir.

İşletme kuruluş giderleri aşağıda belirtilen giderleri (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:

İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, İşletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),

  • İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
  • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
  • İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
  • İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
  • İlgili odalara kayıt yaptırılması,

Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

Bu destekten;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde İşletmesini kuranlar,

Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,

Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile,

Öğretim elemanları yararlanabilir.

Bu destek, projenin desteklenmesine ilişkin kurul kararının bildirim tarihi ile Taahhütnamenin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanıp kayda alındığı tarih arasındaki giderleri de kapsar.

İşletme bu destek kapsamında, Taahhütnamenin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanıp kayda alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde satın alımlarını yapmak zorundadır.

Ofis donanım giderlerine ilişkin destek ödemesi yapılmadan önce, İşletmeden sorumlu personel İşletmeyi ziyaret ederek, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here