Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından Ar – ge ve İnovasyon programını kapsamında sağlanacak desteklerin üst...

Kosgeb tarafından Ar – ge ve İnovasyon programını kapsamında sağlanacak desteklerin üst limitleri ve oranları nelerdir?

Kosgeb tarafından Ar – ge ve İnovasyon programını kapsamında sağlanacak desteklerin üst limitleri ve oranları nelerdir?

302
0
  • Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu’nda (Tablo 2) verilmiştir.
  • Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %75

(yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı % 90 (doksan) olarak uygulanır.

  • Başlangıç Sermayesi Desteği kapsamında girişimci bir defaya mahsus desteklenmekte olup, destek oranı % 100 (yüz)’dür.
  • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, İşletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır. İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2 (iki) projesi arka arkaya başarısız tamamlanan veya sonlandırılan İşletmenin bu program kapsamında yeni başvurusu alınmaz.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here