Ana sayfa Dünya Koronavirüs güvencesiz istihdamda değişikliğe neden olabilir

Koronavirüs güvencesiz istihdamda değişikliğe neden olabilir

35
0

Avrupa Birliği’ne bağlı istatistik ofisi Eurostat’ın yayınladığı verilere göre, 2019 yılında, 20-64 yaşlarındaki Avrupa Birliği (AB) çalışanlarının %2,3’ünün güvencesiz bir işi vardı, bu da çalışma sözleşmelerinin üç aylık süreyi aşmadığı anlamına geliyor.

Toplam istihdamda yüzde olarak güvencesiz istihdamın payı, son on yılda, 2009 döneminde %2,3’ten düşükken, 2015-2017 döneminde %2,5’e kadar değişen bir oranda sabit kalmıştı. Ancak, AB ekonomisinde koronavirüs pandemisinin etkisi ve birçok AB Üye Devletinin getirdiği sınırlama önlemleri yüzünden bu tablo önümüzdeki yıllarda değişebilir. Salgın, birçok işletmeyi çalışanlarının saatlerini azaltıp, geçici olarak işlemleri durdurmaya veya işyerlerini kalıcı olarak kapatmaya zorladı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründeki çalışanlar 2019 yılında %7,5 oranı ile güvencesiz iş sözleşmelerinde en yüksek paya sahipti. Bunu toptan ve perakende ticaret, ulaşım, konaklama ve gıda hizmeti faaliyetleri sektörü (% 2,8) ve sektördeki diğer hizmet faaliyetleri ve hanehalklarının işveren olarak faaliyetleri (%2,4) takip etti.

Güvencesiz istihdamda mevsimsellik

2014 ve 2019 arasında, çoğu ekonomik faaliyet mevsimsel dalgalanmalar gösterdi, ancak farklı büyüklüklerdeydi. Genel olarak, üçüncü çeyrek güvencesiz işleri olan en fazla çalışan sayısına sahipti.

Tüm ekonomik faaliyetler arasında toptan, perakende ticaret, ulaşım, konaklama ve gıda hizmeti faaliyetleri sektörü güvencesiz işlerde çalışanların sayısında en keskin dalgalanmaları temsil etmiş, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe kadar ortalama% 30 artış gözlenmiştir.

AB Üye Devletleri arasında Hırvatistan 2012 yılından bu yana güvencesiz istihdamda en yüksek paylardan birine sahipti. Ancak, 2016’daki pik noktasından bu yana (% 8.0) bu pay kademeli olarak azalmaktaydı ve 2019’da % 5,8’e ulaştı.

2019 yılında en yüksek güvencesiz istihdam payını bildiren diğer AB ülkeleri Fransa (% 5,0), İspanya (3,8), Belçika (% 3,6) ve İtalya (% 3,4) olmuştur.

Ölçeğin diğer ucunda ise, Çekya ve Romanya güvencesiz istihdamda en düşük payı kaydetmiştir (her ikisi de% 0,2).

(Avrupa Birliği (EU27) Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç’ten oluşmaktadır)


Kaynak: Eurostat / Link: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here