Ana sayfa Vergi Kooperatiflerin İşe Başlama Bildirimi Başvurusuna Eklenecek Belgeler Nelerdir?

  Kooperatiflerin İşe Başlama Bildirimi Başvurusuna Eklenecek Belgeler Nelerdir?

  1656
  0

  KOOPERATİFLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK BELGELER NELERDİR?
  Kooperatiflerin işe başlama bildirimine;
  1- İlgili Bakanlıkça onaylı ana sözleşmenin aslı veya noter onaylı bir örneği,

  2- Kooperatifi temsile yetkili olanların;
  2.1- Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,
  2.2- Kimlik kartı,
  2.3- Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,

  3- Ticaret sicili numarası ve ticaret siciline tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı makbuzu (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse ilanı makbuzu aranmaz.)
  eklenir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here