Ana Sayfa Vergi Kooperatifler damga vergisi tutmalı mıdır?

  Kooperatifler damga vergisi tutmalı mıdır?

  777
  0

  Taşımacılık kooperatiflerinde damga defteri zorunlu mu? İTO damga defteri verdi? Üye alımı olduğunda pay defterini mi kullanacağız?

  Kooperatiflerde Tutulması Zorunlu Defterler şu şekildedir:

  1. Yevmiye Defteri
  2. Defter-i Kebir
  3. Envanter Defteri
  4. Ortaklar Pay Defteri
  5. Yönetim Kurulu Karar Defteri
  6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
  Yukarıda sayılanlar dışında Damga Vergisi SÜREKLİ MÜKELLEFİYETİ olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ. TUTARLAR
  Kooperatifler; DV Sürekli mükellefiyeti kurulması zorunlu değildir. Sürekli mükellef olmayanlar DV defteri tutulması zorunlu değildir.

  Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirilmesi: Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan kişi ya da kurumlar gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefi olmayan kurumlar ile bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin ise muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine başvurarak damga vergisi yönünden “sürekli mükellefiyet” tesis ettirerek, ödemeleri / Hazineye intikal ettirmeleri gereken damga vergilerini “damga vergi defterinde” izleyeceklerdir.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı : 17192610-155[DMG-18-56]-E.12189                                       16/01/2019

  Konu : Kredi kooperatifinin damga vergisi istisnası

   İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kredi kooperatifi olarak ortaklarınıza kredi kullandırdığınız, söz konusu kredilere karşılık teminat olarak borçlulara ait taşınmazların kooperatif  lehine ipotek ettirildiği belirtilerek, ipotek tesis işleminin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V/18 fıkrasında yer alan düzenleme kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümleri yer almaktadır.

  Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 18 inci fıkrasında, Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetlerinin damga vergisinden istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, esnaf kefalet ve küçük sanat kooperatiflerince kendi ortaklarına kullandırılan krediler sebebiyle düzenlenecek olan borç senetlerinin, borç ödeme makbuzlarının, ipotek ve rehin senetlerinin damga vergisinden istisna edilmesi gerekmekte, ancak madde metninde sözü edilen kooperatifler dışında kalan kooperatiflere ve madde metninde sözü edilen kağıtlar dışında kalan kağıtlara ise söz konusu istisnanın uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kooperatifinizin statüsü ve tabi olduğu mevzuat itibarıyla esnaf kefalet ve küçük sanat kooperatifi olması şartıyla kooperatif ortaklarına verilen kredilerle ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlardan söz konusu fıkrada sayılanlara damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikFuar standı yapıp satan veya kiraya veren firmalar düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı yapmalı mıdır?
  Sonraki İçerikBir veya birden fazla işverenden ücret alanlar gelir vergisi beyannamesi verecek mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz