Ana sayfa Vergi Konkordato komiserlerine yapılan ödemelerde gelir vergisi kesintisi var mıdır?

Konkordato komiserlerine yapılan ödemelerde gelir vergisi kesintisi var mıdır?

Konkordato komiserlerine yapılan ödemelerde gelir vergisi kesintisi var mıdır?

448
0

Konu: Konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişiye yapılan ödemelerde tevkifat hak.

 Soru

…Asliye Ticaret Mahkemesinin …  tarihli ve E.No: … sayılı kararının incelenmesinden,  … Limited Şirketi ile … Limited Şirketi tarafından konkordato kararı alındığı, adı geçen Mahkeme tarafından … ve … ile birlikte geçici komiser olarak görevlendirildiğiniz ve davacı Şirketler tarafından ayrı ayrı olmak üzere aylık 5.000 TL ücret ödemesine karar verildiği, verilen karar uyarınca görev süresi içerisinde mahkemelerce ödeme yapılma aşamasında vergi kesintisi yapılarak hesabınıza yatırıldığı belirtilerek, konkordato komiserlerine yapılacak aylık ödemelerden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kesintinin Şirket tarafından mı yoksa Mahkeme tarafından mı yapılacağı konusunda….

Cevap

…konkordatonun başarıya ulaşması için mahkeme tarafından geçici komiser (konkordato komiseri) olarak görevlendirilenlere bu faaliyetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, … Asliye Ticaret Mahkemesinin… tarihli ve …sayılı kararına istinaden mahkeme veznesi aracı kılınmak suretiyle  tarafınıza yapılan ödemelerin, davacı şirketler tarafından Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 86, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri kapsamında, tevkifata tabi tutulmak suretiyle ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 09.07.2019 – 49327596-120.03[GVK.ÖZ.2019.16]-E.125695 Sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here