Ana sayfa Muhasebe Konkordato ilan eden firmadaki alacağımızı gider olarak kayıt edebilir miyim?

Konkordato ilan eden firmadaki alacağımızı gider olarak kayıt edebilir miyim?

784
0

 

 

Konkordato ilan eden firmada alacağımız var. Sulh yoluyla değersiz alacak hale geldi. Bunu gider yazmak için yapılan anlaşmayı mahkemenin de onaylaması gerekir mi veya gider olarak yazabilmek için başka şartlar var mıdır?

Bir alacağın değersiz alacak sayılması için kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsilinin imkânsız olması gerekmektedir. Kazai bir hükümden maksat, alacağın tahsil imkânının kalmadığına ilişkin mahkeme kararıdır.

Bu mahkeme kararı, alacağın tahsili için tüm hukuk yollarının denendiğini göstermesi gerekir. Yani, hükmün kesinleşmiş olması gerekir. Örneğin, bir mükellefin, bir müşterisine verdiği mal bedelini tahsil edememesi nedeniyle açtığı davada, mahkemenin delil yetersizliği, zaman aşımı ve diğer sebeplerle davayı reddetmesi halinde, mahkemenin kararının temyiz imkânı varsa, temyiz kararının alınması gerekir.

Çünkü mahkeme kararlarının her zaman bozulması mümkündür. Bu nedenle de, tahsil imkânının hiç kalmadığı düşünülemez. Kanaat verici vesika ise, kanunda tanımlanmamıştır. Buradan anlaşılması gereken, alacağın tahsilinin mümkün olmadığını gösteren bir belgedir. Bu tür belgelere örnek olarak, aşağıda yazılı belgeleri gösterebiliriz.

-Mahkemece verilmiş gaiplik belgesi,

-Borçlunun ölümü ve mirasçılar adına sulh mahkemesince verilmiş miras reddi kararı,

-Borçlunun ölümü ve mal ve mirasçıların bulunmadığını gösterir resmi evrak,

-Borçlunun adresinin tespit edilememesi sebebiyle icrai takibat dosyasının muameleden kaldırıldığı ve alacağın tahsilinin imkânsız bulunduğu yolundaki icra memurluğu yazısı,

-Konkordato yoluyla vazgeçilen alacak.

Yukarıdaki açıklamalara göre alacağınızı gider yazılabilirsiniz.

 

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı (30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan)

Konkordato ilan eden müşterimizden olan alacağımızı gider yazabilir miyiz?

 

 

 

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik

 

 

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik

 

 

Konkordato ilan etmiş şirketlere haciz işlemi yapılabilir mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here