Ana sayfa Vergi Komple Yeni Yatırımların Haricinde Başka Faaliyetlerde Bulunulması Halinde Ortak Giderler Nasıl Dağıtılır?

  Komple Yeni Yatırımların Haricinde Başka Faaliyetlerde Bulunulması Halinde Ortak Giderler Nasıl Dağıtılır?

  1506
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Komple yeni yatırımların yanında başka faaliyetinde bulunması durumunda ortak giderlerin nasıl dağıtılacağı hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; fındık, kakao, şeker ve tatlandırıcılar, nebati yağlar ve sair malzeme kullanılarak her türlü çikolata, kakaolu ürünler ve şekerlemeler gibi gıda ürünlerinin ithalatı, ihracatı, yurt içinde ve dışında pazarlanması faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, Şirketinizin Ekonomi Bakanlığı tarafından 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen … numaralı ekmeğe sürülen krem çikolata konusu ile … numaralı muhtelif kek üretimi konusunda komple yeni yatırıma ilişkin iki adet yatırım teşvik belgesinin bulunduğunu belirterek, bu faaliyetin yanında ithal edilen ürünlerin satışı ile fındık alımı, satımı ve ihracatı konularında olmak üzere iki faaliyet konusunun daha bulunduğu belirtilerek, ortak giderlerin ne şekilde dağıtılması gerektiği hususunda bilgi talep edilmiştir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde;

  “Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,  iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödövans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

  Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.”  hükümlerine yer verilmiştir.

  Konuya ilişkin açıklamalara 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009/1 no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer verilmiştir.

  Anılan Tebliğin “EK-4 Yatırım Cinsleri” başlıklı bölümünde;

  “Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlardır. Ayrıca, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının %100’ü geçmesi halinde bu yatırımlar yeni yatırım sayılır.
  …” açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre, komple yeni yatırım kapsamındaki faaliyetler ile bu kapsama girmeyen faaliyetlerin birlikte yapılması halinde müşterek gelir ve giderlerin ayrıştırılması gerekmekte olup, bunun için işin mahiyetine en uygun dağıtım anahtarının tarafınızca belirlenebileceği tabiidir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  22 Mayıs 2015 Tarih ve 62030549-125[32/A-2013/459]-55896 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyon

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here