Ana sayfa TTK Komandit Şirketlerde Hangi Hallerde Alınan Faiz ve Kar Paylarının Geri Verilme Zorunluluğu...

  Komandit Şirketlerde Hangi Hallerde Alınan Faiz ve Kar Paylarının Geri Verilme Zorunluluğu Yoktur?

  1535
  0

  1- KOMANDİT ŞİRKETLERDE KAR VE ZARAR NASIL HESAPLANIP ÖDENİR?
  Komanditer, iş yılı sonunda gerçekleşen kâr payını ve şirket sözleşmesinde kararlaştırılmış olan faizleri nakden alır. Ancak, koyduğu sermaye herhangi bir sebeple azalmış ise noksanı tamamlanıncaya kadar kâr ve faizi isteyemez. Gelecek yıllarda elde edilecek kâr paylarından, sermayenin noksanı tamamlandıktan sonra artan kısımdan önce geçmiş yıllara ait birikmiş faizler ödenir.

  2- KOMANDİT ŞİRKETLERDE HANGİ HALLERDE ALINAN FAİZ VE KAR PAYLARININ GERİ VERİLME ZORUNLULUĞU YOKTUR?
  Komanditerler, önce aldıkları ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiş faizi ve kâr paylarını, şirketin sonradan meydana gelen zararını kapatmak için geri vermeye zorunlu tutulamazlar.

  3- HANGİ HALLERDE KOMANDİTERLER USULSUZ TAHAKKUK ETMİŞ KAR PAYI VEYA FAİZLERİ GERİ VERMEK ZORUNDA DEĞİLDİR?
  Komanditerler, kanuna ve şirket sözleşmesine göre düzenlenen ve kâr gösteren bir bilançoya göre, iyi niyetle aldıkları ancak usulsüz tahakkuk ettirilmiş kâr paylarını veya şirket sözleşmesi ile kabul edilmiş olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar.

  4- KOMANDİTE ŞİRKETLERDE ORTAKLIĞIN DEVİR HALİNDE GEÇİŞİ NASIL YAPILIR?
  Komanditer, şirketteki payını başkasına devredebilir. Ancak, devre diğer ortaklar onay vermemişlerse Türk Borçlar Kanununun 632’nci maddesi hükmü uygulanır.

  5- ÖLÜM HALİNDE KOMANDİTE ŞİRKETİN DEVRİ NASIL YAPILIR?
  Ölen bir komanditerin yerine mirasçıları geçer.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here