Ana sayfa TTK Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

  Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

  10513
  0

  1- KOMANDİT ŞİRKET NEDİR?
  1.1-
  Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan,
  1.2- Şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış
  1.3- Diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket
  komandit şirkettir.

  2- KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAK NEDİR?
  Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

  ***Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir.

  3- KOMANDİT ŞİRKET OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
  Şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Ortaklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik o şirketin türünün belirlenmesinde yalnız başına yeterli olmaz. Bir şirketin komandit olduğu açıkça saptanamıyorsa o şirket kollektif sayılır.

  4- KOMANDİTER ORTAKLAR SERMAYE OLARAK NELERİ KOYABİLİRLER?
  4.1-
  Bir komandit şirket sözleşmesine 213’üncü maddede gösterilen kayıtlardan başka komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilan ettirilir.
  4.2- Bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here