Kollektif Şirketin Sona Ermesi Halinde Tescil ve İlan Kimler Tarafından Yapılır?

1- KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ HALİNDE TESCİL VE İLAN KİMLER TARAFINDAN YAPILIR? 1.1- Şirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. İflas sebebiyle şirketin infisahı hâlinde bu yükümlülük iflas memuruna aittir. 1.2- Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse tescil ve ilan dilekçesi, ölen ortağın mirasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların … Okumaya devam et Kollektif Şirketin Sona Ermesi Halinde Tescil ve İlan Kimler Tarafından Yapılır?