Ana sayfa TTK Kollektif Şirket Tasfiye Memuru Görevini Başkasına Devredebilir mi?

  Kollektif Şirket Tasfiye Memuru Görevini Başkasına Devredebilir mi?

  1045
  0

  1- TASFİYEYE GİREN KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURUNUN BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİ KİŞİLER KİMLERDİR?
  Tasfiyeye giren kollektif şirketlerde tasfiye memurunun şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye işlerini yalnız başına görmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler. Tasfiye memuru tasfiyeye yalnız başına yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüğü şekilde tescil ve ilan olunur. 

  2- TASFİYE MEMURU GÖREVLERİNİ BAŞKASINA DEVREDEBİLİR Mİ?
  Tasfiyeye giren kollektif şirkette bir tasfiye memuru görevini diğer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kişilere devredemez. Ancak, bazı belirli iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için tasfiye memurları içlerinden birini veya bazılarını ya da üçüncü kişiyi vekil edebilirler. 

  3- KOLLEKTİF ŞİRKET TASFİYE MEMURU ŞİRKETİ NERELERDE TEMSİL EDEBİLİR?
  3.1-
  Tasfiye hâlinde bulunan şirketi mahkemelerde ve dışarıda tasfiye memurları temsil eder.
  3.2- Tasfiye memurları şirket için yararlı gördükleri takdirde, olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak koşuluyla, sulha, feragate, kabule, tahkime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gereklilik hâlinde yeni işlemler de yapabilirler.
  3.3- Tasfiye hâlinde bulunan kollektif şirket adına düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin “tasfiye hâlinde bulunan filan şirketin tasfiye memurları” ibaresi eklenerek tasfiye memurları tarafından imzalanması şarttır.
  3.4- Bir tasfiye memurunun görevini yaparken işlediği haksız fiillerden şirket de sorumludur. 

  4- KOLLEKTİF ŞİRKET TASFİYE MEMURLARI BAZI KARARLARDA TEK BAŞINA HAREKET EDEBİLİR Mİ?
  4.1-
  Üçüncü kişiler tarafından yapılacak teklif, icap, ihbar, ihtar ve tebliğ gibi beyanların tasfiye memurlarından yalnız birine karşı yapılması yeterlidir.
  4.2- Şirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarına başvurulmasında tasfiye memurları tek başlarına hareket edebilirler.

  5- HANGİ HALLERDE KOLLEKTİF ŞİRKET TASFİYE MEMURUNUN YETKİLERİ GENİŞLETİLİP DARALTILABİLİR?
  5.1-
  Tasfiye memurlarının kanunen haiz oldukları yetkiler, ortaklar tarafından oy birliğiyle veya haklı sebeplerin bulunması durumunda mahkeme kararı ile daraltılıp genişletilebilir.
  5.2- Tescil ve ilan olunmadıkça yetkilerin daraltılması, iyi niyetli üçüncü kişilere ileri sürülemez.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here