Ana sayfa TTK Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tür Değiştirmeleri Ne Şekilde Olur?

  Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tür Değiştirmeleri Ne Şekilde Olur?

  1865
  0

  1- TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME NEDİR?
  Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.

  2- TTK’YA GÖRE TÜR DEĞİŞTİREN ŞİRKET TÜRLERİ HANGİLERİDİR?
  2.1- Bir sermaye şirketi;
  2.1.1- Başka türde bir sermaye şirketine;
  2.1.2- Bir kooperatife;

  2.2- Bir kollektif şirket;
  2.2.1- Bir sermaye şirketine;
  2.2.2- Bir kooperatife;
  2.2.3- Bir komandit şirkete;

  2.3- Bir komandit şirket;
  2.3.1- Bir sermaye şirketine;
  2.3.2- Bir kooperatife;
  2.3.3- Bir kollektif şirkete;

  2.4- Bir kooperatif bir sermaye şirketine,
  dönüşebilir.

  3- KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERİN TÜR DEĞİŞTİRMELERİ NE ŞEKİLDE OLUR?
  Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme
  3.1- Bir kollektif şirket bir komandit şirkete;
  3.1.1- Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi,
  3.1.2- Bir ortağın komanditer olması,
  hâlinde dönüşebilir.

  3.2- Bir komandit şirket kollektif şirkete;
  3.2.1- Tüm komanditerlerin şirketten çıkması,
  3.2.2- Tüm komanditerlerin komandite olması,
  suretiyle dönüşebilir.

  ***Bir kollektif veya komandit şirketin tek kişi işletmesi olarak faaliyetine devam etmesine ilişkin 257’nci madde hükmü saklıdır.

  ***Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ilâ 190’ıncı madde hükümleri uygulanmaz.

  4- TÜR DEĞİŞTİRMEDE ŞİRKET PAYLARININ VE HAKLARININ KORUNMASI NE ŞEKİLDE OLUR?
  Şirket payının ve haklarının korunması,
  4.1- Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir.
  4.2- İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir.
  4.3- İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

  Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here