Ana sayfa Mevzuat Kobilere sağlanan teknoloji destekleme(tekno yatırım) programından faydalanma koşulları nelerdir?

Kobilere sağlanan teknoloji destekleme(tekno yatırım) programından faydalanma koşulları nelerdir?

Kobilere sağlanan teknoloji destekleme(tekno yatırım) programından faydalanma koşulları nelerdir?

358
0

Kobilere sağlanan teknoloji destekleme programından(Tekno yatırım)faydalanma koşulları nelerdir? 

1– Bu programa KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen alanlarda yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

2–  Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

3–  İşletmenin, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Bu programdan;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan

b ) Patent belgesi ile koruma altına alınan

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan

ç)Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan prototip çalışması tamamlanmış ürün sahibi işletmeler veya fikri sınai mülkiyet haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

4-  Ar-Ge veya yenilik projesi; Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler. KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projelerinin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.

5 –  Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belge tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce alınmış olması esastır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürünlerde patentin İşletmeye devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.

6-  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.

7 – Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle TÜR Deneyim Belgelerinin güncel olması gerekir.

8 – Ar-Ge veya yenilik projesi başarıyla tamamlanmış veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile İşletmeye devretmiş olmalıdır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here