Ana sayfa Mevzuat Kobilere sağlanan teknoloji destek programı değerlendirme süreci.

Kobilere sağlanan teknoloji destek programı değerlendirme süreci.

Kobilere sağlanan teknoloji destek programı değerlendirme süreci.

351
0

1-  Ön değerlendirmesi uygun bulunan yatırım projesi; orta- düşük veya düşük teknoloji alanında ise yatırım projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu, Uygulama Birimi tarafından Kurul’a sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir.

2- Ön değerlendirmesi uygun bulunan yatırım projesi; orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında ise, bu projelerin değerlendirilmeleri, yerinde inceleme ve kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılır.

  1. Birinci aşamada,

İşletmenin yerinde incelenerek projenin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi için Uygulama Birimi tarafından KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunu hazırlamak üzere en az 1 (bir) ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formunu hazırlamak üzere en az 1 (bir) öğretim elemanı görevlendirilir.

Görevlendirilen öğretim elemanları hazırladıkları formları, 30 (otuz) gün içerisinde Uygulama Birimine sunar.

30 (otuz) gün içerisinde Uygulama Birimine raporların teslim edilmemesi halinde öğretim elemanına ödeme yapılmaz.

Süresi içerisinde Uygulama Birimine sunulan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme ve Mali Analiz Formlarında eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi halinde, formların 15 (on beş) gün içerisinde Uygulama Birimine sunulmak üzere yeniden düzenlenmesi talep edilebilir.

Bu süre, bildirimin öğretim elemanına ulaştığı tarihten itibaren başlar.

Yeniden düzenlenmesi talep edilen formların 15 (on beş) gün içerisinde Uygulama Birimine teslim edilmediği durumda öğretim elemanına ödeme yapılmaz.

Söz konusu formların yukarıda belirtilen süreler dâhilinde teslim edilmemesi, teslim edilemeyeceğinin tespiti veya formlarda belirtilen hataların/eksikliklerin verilen ek süre içerisinde giderilerek teslim edilmemesi halinde Uygulama Birimi, öğretim elemanı değişikliği yapabilir.

  1. İkinci aşamada;

yerinde inceleme süreci tamamlanan yatırım projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ve ekleri, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu ve görevlendirilen öğretim elemanlarının hazırladığı KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu ile KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu Uygulama Birimi tarafından Kurul’a sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir.

3- Kurul yatırım projelerini; projenin ekonomik etkisi, teknik yeterlilik, iş-zaman planlaması, bütçe maliyet etkinliği, projenin sürdürülebilirliği vb. hususlar açısından puanlama yaparak değerlendirir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım projesi kabul edilebilir, reddedilebilir veya revizyonu istenebilir.

4-  Kurul yatırım projesinin, kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Puanlama Formu ile yapar. Yatırım Projesinin kabul edilebilmesi için, her bir kurul üyesinin 100 (yüz) üzerinden verdiği puanların aritmetik ortalamasının 60 (altmış) ve üzeri olması gerekmektedir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan yatırım projeleri reddedilir.

5-  Kurul kararı, ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Puanlama Formu ve Kurul Karar Formu Kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Sadece Kurul Kararı, Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Uygulama Birimine, Uygulama Birimi tarafından İşletmeye bildirilir.

6- Yatırım Projesi kabul edilen İşletmeden, kurul kararının işletmeye ulaştığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesini KBS üzerinden onaylaması Uygulama Birimi tarafından istenir. Bildirimde, İşletmenin talebi varsa erken ödemeden faydalanabileceği ve Taahhütname vermek için ek süre talebinde bulunabileceği de belirtilir.

7- İşletme, Taahhütnameyi süresi içerisinde onaylayamadığı durumlarda ek süre talep edebilir. Ek süre talebi en geç Taahhütname onaylama süresinin bitişini müteakip 5 (beş) gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Uygulama Birimi tarafından bir kereye mahsus İşletmeye 10 (on) gün ek süre verilir ve İşletmeye bildirilir. Bu süre, bildirimin İşletmeye ulaştığı tarihten itibaren başlar.

8-  Süresi içerisinde Taahhütnameyi onaylamayan İşletmelerin projesi reddedilmiş sayılır.

 

9- Yatırım projesinin Kurul tarafından reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri ayrıntılı olarak Kurul Karar Formuna yazılır. İşletmeye Kurul kararı bildirilirken; ret kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara gerekçeleriyle birlikte itiraz edebileceğine de yer verilir.

10 – Kurul tarafından revizyon istenmesi durumunda KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu ve Ön Değerlendirme Formunun tekrar hazırlanmasına gerek yoktur.

11- Kurul tarafından revizyon istenmesi durumunda, belirtilen sürede revize başvurusunu KBS’de onaylamayan İşletmelerin projesi Kurula sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir. Bu projeler Kurul’a sunularak reddedilir.


Kaynak:kosgeb
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here