Ana sayfa Vergi Kobi Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması Hangi Şartlarda Yapılabilir?

  Kobi Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması Hangi Şartlarda Yapılabilir?

  892
  0

  6770 Sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29’uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine eklenen beşinci fıkra uyarınca; bu Kanunun 19’uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamasına imkan tanınmıştır.

  Bu kapsamda, KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde etikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için;
  1- Birleşmenin, Kanunun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması,
  2- Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,
  3- Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması,
  gerekmektedir.

  Kaynak: 6770 sayılı Kanun – 5520 sayılı Kanun – Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here