Ana sayfa Vergi Kıst dönem verilecek gelir vergisi beyannamesinde kira geliri dahil edilir mi?

  Kıst dönem verilecek gelir vergisi beyannamesinde kira geliri dahil edilir mi?

  Gelir vergisi beyanı ve gelirin toplanması

  49
  0

  Vefat halinde verilecek olan kıst dönem gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek erbabının kira gelirlerinin beyanı serbest meslek kazancı ile birlikte verilmeli midir? Kısaca ağustos ayında vereceğimiz kıst dönem gelir vergisinde sadece serbest meslek kazancının verilmesi uygun olur mu? 

  Vefat halinde verilecek olan kıst dönem gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek kazancı, kira geliri toplanarak beyan edilir.

  GELİR VERGİSİ KANUNU

  Gelirin Toplanması ve Beyan

  Madde 85

  (4369 sayılı Kanunun 44’üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1998 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 29.7.1998) Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.

  Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine şamil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanır.

  Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:

  1. Mükellefin bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;

  2. Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;

  Elde edilmiş sayılır.(*)

  Gelirin Toplanması:

  (*) Madde 85 _ (Değişmeden önceki şekli) 202 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesiyle değişen madde) Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları (Götürü usulde tespit edilen kazanç ve ücretler dahil) için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname vermeye ve bu kazanç ve iratları yıllık beyannamelerinde toplamaya mecburdurlar.

  (3946 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 1.1.1994) İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez.

  Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye devrelerine şamil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanır.

  Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:

  1. Mükellefin bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;

  2. Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;

  Elde edilmiş sayılır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here