Ana sayfa Çalışma Hayatı Kısmi süreli (part-time) çalışan kişilerin kıdem tazminatları nasıl hesaplanır?

  Kısmi süreli (part-time) çalışan kişilerin kıdem tazminatları nasıl hesaplanır?

  44
  0

  Çalışma süresi 01/10/2021 – 16.02.2023 olan personelin toplam çalışma prim gün sayısı 141 gündür. Kısmi süreli çalışmaları olan personelin Kıdemini ne şekilde hesaplamalıyız?

  İster haftanın bir günü ya da belli saatlerinde çalışma olsun kısmi sureli olarak ise giriş tarinden itibaren 1 yıl dolunca isçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ve her takvim yılı için ay içindeki toplam çalışma suresi kadar aylık tazminat almaya hak kazanır.
  Son brüt ücret esas alınır.


  Örnek:

  Ayda 15 gün çalışan ve 15 günlük brüt ücreti 10.000 TL olan kişinin işe giriş tarihi 01.06.2020 ve işten çıkış tarihi 28.02.2023’tür.

  -15 gün karşılığı brüt ücreti: 10.000 TL

  -Kıdem tazminatı günlüğü: 27,40 TL (10.000 TL/365)

  -Kıdem tazimatına esas gün sayısı:1.002 Gün

  -Brüt Kıdem tazminatı: 27.452,05 TL (1.002 Gün x 27,40 TL)


  Yönetmeliğe göre kısmi süreli çalışma haftalık tam süreli çalışma olan 45 saatin 2/3 ‘ü oranında yani 30 saat ve daha az süreli çalışmalar olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamalardan sonra bu sözleşmelerle çalıştırılan işçilerin kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, hafta tatili gibi haklardan nasıl yararlanabileceklerin inceleyelim. 

  Öncelikle kısmi süreli sözleşmeyle çalıştırılan personelin sözleşmesinden dolayı ayrımcı bir işleme tâbi tutulamaz. Bu konu iş yasamızda 5. Madde ile düzenlenmiştir. Ayrıca ayrımcılık tazminatı ile yaptırıma da bağlanmıştır. 

  Madde 5 İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. Konu ile ilgili Yargıtay kararına göre; “Kısmi çalışma Kanunda yer almasına rağmen, kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanacağını, bu haklarla ilgili hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, Yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. 

  Buna göre, kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün birkaç saat şeklinde olsun, işçinin iş yerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği ve izin hak kazanacağı Dairemizce kabul edilmiştir (Yargıtay 9.HD. 4.6.2001 gün 2001/6848 E, 2001/9525 K). Hesaplamada esas alınacak ücret ise işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olmalıdır. Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçi yönünden ihbar önelinin de iş ilişkisinin kurulduğu tarih ile feshedilmek istendiği tarih arasında geçen süre toplamına göre belirlenmesi gerekir.” Karardan anlaşılacağı gibi kısmi süreli çalışanın işyerinde çalışma şekline değil, işe giriş tarihinden itibaren 1 yılın dolup dolmadığına bakılarak kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığına karar verilecektir. 

  Konu ihbar tazminatı bakımından da aynı şekilde değerlendirilmelidir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here