Ana sayfa SGK Kısmi süreli işe alınan personeller SGK teşviklerinden faydalanabilir mi?

Kısmi süreli işe alınan personeller SGK teşviklerinden faydalanabilir mi?

1476
0
Kısmi süreli işe alınan personeller SGK teşviklerinden faydalanabilir mi?

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteği ile iş yerinde çalışan personel ayda devamlı olarak 3 gün bildirilen kişi personel ortalamasına dahil edilir mi?
İşçi ortalaması 3 olan iş yerinde, 3 kişi üzerinde şartları taşıyan herkes teşvikten yararlanır mı?

Aktif olarak sigortalı çalıştıran iş yerlerinde ortalama hesabı için bir önceki yılın toplam çalışan kişi sayısına bakılması gerekiyor. Bir önceki yılda çalışan toplam kişi sayısını çalışmanın olduğu toplam ay sayısına bölmeniz gerekiyor.

Teşvikten yararlandırdığınız kişi için ilgili dönemde çalışan sayısının bulduğunuz bu ortalama sayısının üzerinde olması halinde teşvikten yararlanabilirsiniz. Buna part-time çalışan işçi de dahildir.(part-time çalışan öğrenci ya da stajyer dahil değildir.)

Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların;

işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, iş yerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; iş yerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

 

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İstirahatli olan bir kişinin SGK teşvik süresi istirahatli sürede de geçerli midir?

SGK teşviklerinde ortalama çalışan hesabındaki küsuratlar nasıl hesaplanır?

Şirket ortağının oğlu SGK teşvikinden faydalanabilir mi?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here