Ana sayfa Muhasebe Kısmi süreli çalışma saatini geçen işçi için ücret bordrosu ve SGK bildirimleri...

Kısmi süreli çalışma saatini geçen işçi için ücret bordrosu ve SGK bildirimleri nasıl yapılır?

1876
0

Haftanın 6 günü günde 5 saat çalışan işçinin SGK ya bildirimini 06 Kısmi istihdam kodu ile bildiriyorduk ancak 21 gün ve üzeri çalışması olanlar için kısmi süreli çalışmadan bahsedilemeyeceğinden Aralık 2018 için bu işçiye ücret bordrosu ve SGK bildirimlerini aşağıdaki gibi yapacağız doğru mudur?


İşçiye 155 saatlik ücretini vereceğiz
BRÜT : 1.398,10 TL
NET    : 1.151,73 ( agi 152,21 )

Ancak SGK’ya 30 gün bildirilecek ve P.E.K. 2.029,50 TL olacak. Doğru mudur? Ücret bordrosunda SGK işçi primleri 1.398,10 TL üzerinden kesilecek, doğru mudur?

SGK İŞVEREN PRİMİ : 504,45 SGK İŞV İŞZ : 46,90 TL oluyor.

(04.01.2019 11:02)

 

Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı: Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışmadır.

İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır.

Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

 

20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin sekiz saate bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır.

Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

Yazılı sözleşme ile sigortalının yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması hâlinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı çağrı üzerine çalışmalarda, çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş ise bu süreler üzerinden; taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise sigortalının aylık çalışma süresi yukarıdaki fıkralar hükmünce hesaplanan gün sayısı üzerinden bildirilir.

Ancak, çalışma süresinin gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş süreden fazla olması hâlinde bu süre dikkate alınarak yukarıdaki fıkralar hükmünce hesaplanan gün sayısı üzerinden bildirilir. Bu fıkranın uygulanmasında 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümleri de dikkate alınır.

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

20 günden fazla çalışması olanlar “06” kısmi istihdam kodu ile bildirilir mi?

 

20 günden fazla çalışması olanlar “06” kısmi istihdam kodu ile bildirilir mi?

Özel istihdam bürosu nedir?

 

İşsizlik Maaşı 2019 yılı için ne kadar oldu?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here