Ana sayfa İstatistik Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında 52 bin 316 TL...

  Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında 52 bin 316 TL oldu

  81
  0

  Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019

  Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,9 arttı.

  Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %15,0 artarak 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2019 yılında %18,3 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,6 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

  Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında 52 bin 316 TL oldu

  Kişi başına GSYH, 2019 yılında cari fiyatlarla 52 bin 316 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 213 dolar oldu.

  Üretim Yöntemine göre GSYH hesabında sektörlerin payları, cari fiyatlarla, 2018, 2019

  Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %18,4 ile en çok büyüyen sektör oldu

  2019 yılında R- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %18,4,D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %12,2 ve K-Finans ve sigorta faaliyetleri %6,9 ile en çok büyüyen sektörler oldu. F-İnşaat %8,6, C-İmalat sanayi %2,3, N- İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri %2,2 ile en çok küçülen sektörler oldu.

  Sektörel büyüme oranları, zincirlenmiş hacim endeks değişim oranları, 2019

  Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,5 arttı

  Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %1,5 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %56,5 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %21,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %15,9 ile ulaştırma ve %14,5 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

  Devletin nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla göre %4,4 arttı

  Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2019 yılında %15,5 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %25,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %4,4 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %12,4 azaldı.

  Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında %5,3 azaldı, ihracatı ise %4,9 arttı

  Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre %5,3 azaldı, ihracatı ise %4,9 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %32,7, ithalatın payı ise %29,9 oldu.

  Harcama yöntemiyle GSYH ana bileşenleri, 2018, 2019

  İşgücü ödemeleri 2019 yılında %20,0 arttı

  Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2019 yılında bir önceki yıla göre %20,0 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %13,2 arttı.

  İşgücüne yapılan ödemelerin gayrisafi katma değer içindeki payı %34,8 oldu

  İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2018 yılında %33,5 iken bu oran 2019 yılında%34,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2018 yılında %49,5 iken 2019 yılında %47,5 oldu.

  Gelir yöntemiyle GSYH ana bileşenleri, 2018, 2019

  Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 31 Ağustos 2021’dir.

  _________________________________________________________________________________________________
  AÇIKLAMALAR
  Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği; dönemsel GSYH değerleri tahmin niteliği taşımakta olup, yıllık, detay düzeyi daha yüksek ve güncellenmiş verilerle hazırlanan Bağımsız Yıllık GSYH hesabı ile birlikte revize edilmektedir.

  Duyurusu I.Çeyrek haber bülteni ile yapılmış olan “Dış Ticaret İstatistiklerinde Genel Ticaret Sistemine Geçiş”  ve “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin”  Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde ortaya çıkardığı revizyon etkisinin Ulusal Hesaplar Sistemine entegrasyonuna ilişkin açıklama için Haber Bülteni Tablo 12 metodoloji dokümanına bakınız. Ayrıca, revizyon öncesi seriler Tablo 11’de verilmiştir.

  Bu haber bülteni ile birlikte; bugüne kadar Harcama yöntemiyle GSYH tablolarında “Yerleşik hanehalklarının tüketimi ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) tüketimi” şeklinde tek başlık altında verilen harcama bileşeni “Yerleşik hanehalklarının tüketimi” ve “HHKOK’ların tüketimi” şeklinde ayrı ayrı verilmeye başlanmıştır.


  Kaynak: TÜİK
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here