Ana sayfa Muhasebe Kısa çalışma ödeneği ve istirahatli olan personelin SGK eksik gün bildirim kodu...

  Kısa çalışma ödeneği ve istirahatli olan personelin SGK eksik gün bildirim kodu ne olmalıdır?

  Şirketimiz hastalığında personelimize destek olmak için, Ekim ayı içinde ek ödeme yapmıştır. Ek ödemeyi muh-sgk’da ne şekilde göstermeliyim?

  63
  0

  Bir personel kçö alıyor. Haftalık çalışma saati 45 saat olan bir işyerinde haftalık 9 saat çalışıyor. Aylık 17 gün kçö almaktadır. Personel 10.11.2020-18.11.2020 tarihleri arasında 9 günlük rapor almıştır. Bu durumda eksik gün sayısı hesaplamasını nasıl yapacağız?

  İşvereni tarafından İŞKUR’a yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden kısa çalışma ödeneği almaya başlayan işçi, ödenekten yararlandığı ay içerisinde ayrıca istirahat raporu alırsa bu durumda hem kısa çalışma ödeneğini hem de istirahat süresine ait rapor parasını (geçici iş göremezlik ödeneğini) birlikte alamaz.

  Çünkü Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin “Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde; geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneğinin kesileceği belirtilmiştir. İşçi rapor almış ve kçö alıyorsa bu günler toplanıp 27 kodla bildirilmelidir. Ayrıca rapor onaylanmalıdır.

  Şirketimiz hastalığında personelimize destek olmak için, Ekim ayı içinde 600 TL ek ödeme yapmıştır. 600 TL’lik ek ödemeyi muh-sgk da ne şekilde göstermeliyim?

  İşçiye nakit ve nakde ilişkin ödemeler ücrettir ve SPEK kazancına dahil edilir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here