Ana sayfa Muhasebe Kısa çalışma ödeneği alan bir firma ay içerisinde işe almış olduğu personelin...

  Kısa çalışma ödeneği alan bir firma ay içerisinde işe almış olduğu personelin SGK prim gününü 30 gün üzerinden gösterebilir mi?

  55
  0

  İşyerimiz pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği almaya başlamıştır. Şirketin 4 adet sgk dosyası olup, faaliyet durdurma dilekçesi verilmiştir. Merkez işyerinde 12.8.2020 tarihinde işe başlayan işçimiz için prim gününü 30 gün üzerinden verebilir miyiz?

  İşe giriş tarihi 12.08.2020 ise çalıştığın gün kadar prim bildirimi yapabilirsiniz.

  Pandemi dönemi boyunca kısa çalışma ödeneğinden işvereni yararlandıran mali müşavirler işverenden ücret isteme hakkı var mıdır?

  Ücret tarifesinde belirtilmeyen ücretler; tarafların anlaşması ile alınır.


  Meslek Mensuplarımızın tahsil edemediği alacaklar için yapacakları işlemler (İSMMMO)

  05.04.2010

  Değerli üyemiz;

  Muhasebe/mali müşavirlik ücretlerinin tahsili hepimizin karşılaştığı önemli sorunlardan biridir. Bu noktada; müşterilerle sözleşme yapılması ve asgari ücret tarifesine uyulması, 3568 sayılı meslek Yasası ve Yönetmelikleri gereği zorunlu olduğu gibi, muhasebe/mali müşavirlik ücretlerinin tahsili için de önem arz etmektedir. Zira; müşterilerle yapılan sözleşmelerde, sözleşme hükümleri gereği ücretin ödenmemesi haklı nedenle fesih sebebi sayılacağı gibi, ücretlerin yasal yollarla tahsili cihetinde sözleşmelerin varlığı, özellikle talep ve ispat açısından oldukça önemlidir.

  Bu noktada önemle hatırlatmak gerekir ki; ücretin ödenmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi halinde devir-teslim tutanağı ile defter ve belgelerin mutlak surette müşteriye iadesi (ya da müşterinin yazılı onayı ile müşterinin yetkili temsilcisi veya yeni meslek mensubuna da olabilir) gerekmektedir. Meslek mensuplarının haklı sebeplerle defter ve belgeleri teslim etmeme hakkı bulunmamaktadır. Ancak sadece ücretin tahsili cihetine gidilecek sözleşme feshedilmeyecek ise, defter ve belgelerin teslimi de söz konusu olmayacaktır.

  Muhasebe/Mali Müşavirlik ücretlerinin tahsili cihetiyle aşağıda belirtilen konular ile örnek olarak sunulan başvuru dilekçeleri, alacakların takip ve tahsili için başvurulabilecek genel şartları içermekte olup, detaya girmeden ana hatları ile temel konulara sadece bilgi amaçlı yer verilmiştir. Bu işlemleri yaparken karşılaşılabilecek diğer hususlar ve ayrıntılar için İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine bakılmalıdır. İşlemlerin eksik ve/veya hatalı yapılmasından ve bundan dolayı doğabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan dolayı İSMMMO’ya hiçbir kusur ve sorumluluk izafe edilemez. Tayin edeceğiniz bir vekil (Avukat) vasıtasıyla bu işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi mümkündür.

  Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

  Saygılarımızla

  Yücel Akdemir

  Başkan

  MUHASEBE ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

  İHTARNAME ÖRNEĞİ -1

  İHTARNAME ÖRNEĞİ -2

  TAKİP TALEBİ – ÖDEME EMRİ ÖRNEĞİ (İLAMSIZ)

  TAKİP TALEBİ – ÖDEME EMRİ ÖRNEĞİ (İLAMLI)


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here