Kira Gelirine Konu Olan Mal Ve Haklar Nelerdir?

1- KİRA GELİRİ NEDİR? Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. 2- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ MÜKELLEFİ KİMLERDİR? Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların, 2.1- Sahipleri, 2.2- Mutasarrıfları, 2.3- Zilyetleri, 2.4- İrtifak ve … Okumaya devam et Kira Gelirine Konu Olan Mal Ve Haklar Nelerdir?