Ana sayfa Vergi Kira geliri beyannamesine BES’ten elde edilen maaşlar dahil edilir mi?

Kira geliri beyannamesine BES’ten elde edilen maaşlar dahil edilir mi?

Kira geliri beyannamesine BES’ten elde edilen maaşlar dahil edilir mi?

122
0

Bir şahıs 2 yerden bireysel emeklilik maaşı almaktadır ve bu kişinin 2019 yılı işyeri kira geliri de var. 2019 yılı gelirlerini beyan ederken bireysel emeklilik maaşını da dâhil edecek miyim?

Bireysel emeklilik maaşları için yıllık GV beyannamesi verilmez.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinin 1/a bendinde ihdas ettiği yasal düzenleme şöyledir:

“ Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Tam mükellefiyette;

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı” Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve menkul sermaye iradı olarak tanımlanmış olup, gelirler tutarı ne olursa olsun bu gelirler, yıllık beyanname ile beyan edilmemektedir. Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi kapsamında yapılan tevkifat nihai vergileme olmaktadır.

Şirketimizde çalışmakta olan personelimiz, eş ve çocukları adına, şirket katkısı olmadan, bireysel emeklilik ödemesi yapmaktadır. Söz konusu ödemenin personelin kendi bordrosuna yansıtılması durumunda Gelir Vergisi Uygulaması nasıl olacaktır?

Bireysel emeklilik primlerin GV matrahın indirilmesi 01.01.2013 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here