Ana sayfa Vergi Kira Bedelinin Hiç Olmaması veya Düşük Olması Halinde Kira Nasıl Beyan Edilir?

  Kira Bedelinin Hiç Olmaması veya Düşük Olması Halinde Kira Nasıl Beyan Edilir?

  924
  0

  1- KİRA BEDELİNİN HİÇ OLMAMASI VEYA DÜŞÜK OLMASI HALİDNE KİRA BEYANI NASIL VERİLİR?
  Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır.
  Buna göre;
  1.1- Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,
  1.2- Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması
  hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.

  ***Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.

  ***Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin %5’idir.

  ***Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin %10’udur.

  Örnek:
  Mükellef (A), 2016 yılında emlak vergisi değeri 300.000-TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir.
  Emsal Kira Bedeli: 300.000 x %5 = 15.000 TL olacaktır.
  Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.

  2- HANGİ HALLERDE EMSAL KİRA BEDELİ UYGULANMAZ?
  Aşağıda belirtilen hallerde ise emsal kira bedeli esası uygulanmaz;
  2.1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,
  2.2- Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.)
  2.3- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,
  2.4- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here