Ana sayfa Vergi Kimler Vergi Dairesine Bilgi Vermek Zorundadır?

  Kimler Vergi Dairesine Bilgi Vermek Zorundadır?

  1870
  0

  1- KİMLER VERGİ İNCELEMESİ YAPANLARA BİLGİ VERMEYE MECBURDUR?
  Aşağıda yazılı olanlar;
  1.1- Kamu idare ve müesseseleri,
  1.2- Mükellefler,
  1.3- Mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler,
  Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.

  2- İSTENİLEN BİLGİLER NE ŞEKİLDE VERİLMELİDİR?
  Bilgiler;
  2.1- Yazı,
  2.2- Sözle istenilir.

  3- SÖZLE İSTENİLEN BELGELERİ VERMEYENLERE SÜRE VERİLİR Mİ?
  EVET.
  Sözle istenen bilgileri vermeyenlere durum yazı ile yenileyerek ve cevap vermeleri için kendilerine uygun bir süre tayin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez.

  ***Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar.

  4- DEVAMLI BİLGİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR KİMLERDİR?
  Devamlı bilgi;
  4.1- Kamu idareleri,
  4.2- Kamu müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dâhil) ,
  4.3- Gerçek kişiler,
  4.4- Tüzel kişiler,
  vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli aralıklarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Tarih: 2 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here