Ana sayfa Vergi Kedi-Köpek Maması İle Balık Ve Kuş Yemi Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranını Biliyor...

  Kedi-Köpek Maması İle Balık Ve Kuş Yemi Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranını Biliyor musunuz?

  4025
  0

  1- KDV ORANLARI İLE İLGİLİ KAÇ TANE LİSTE VARDIR?
  KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki
  (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,
  (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,
  Bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

  29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir.
  Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sıra ile yem teslimlerinde “KDV oranı” 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

  2- KEDİ VE KÖPEK MAMASI KDV ORANI NEDİR?
                  TGTC’nin (Türk Gümrük Tarife Cetveli) 2309.10 tarife pozisyonunda tanımlanan kedi-köpek mamalarının, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle ithali veya yurt içi tesliminin % 18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır,

  3- KUŞ VE BALIK YEMLERİ KDV’YE TABİ MİDİR?
              – Kuş ve balık yemlerinin, bahse konu BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasındaki “her türlü fenni karma yemler … vb. hayvan yemleriibaresi kapsamında değerlendirilerek, 01.01.2016 tarihinden 10.02.2016 tarihine kadarki ithal veya teslimlerinin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması,

  10.02.2016 tarihinden sonraki ithal veya teslimlerinin ise anılan Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında KDV’den istisna edilmiştir.

  KDV Kanunu madde 13 ile KDV’den istisna edilen ürünler;
  “ı)(6663 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 10.02.2016) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) teslimi,

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Tarih: 25 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here