Ana sayfa Vergi KDV Kanununa Göre Mükellefin Tanımı

  KDV Kanununa Göre Mükellefin Tanımı

  1734
  0

  1- KDV KANUNUNA GÖRE MÜKELLEF KİME DENİLİR?KDV’ye göre Mükellef;
  1.1- Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
  1.2- İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,
  1.3- Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
  1.4- PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
  1.5- Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
  1.6- KDV Kanunu 1’inci maddenin 3’üncü fıkrasının c bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler,
  1.7- Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,
  1.8- İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

  2- DÜZENLEDİĞİ VESİKALARDA KATMA DEĞER VERGİSİ GÖSTERENLER MÜKELLEF SAYILIR MI?
  Düzenlediği aşağıda yazılı türdeki vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.
  2.1- Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı,
  2.2- Katma değer vergisini fatura,
  2.3- Benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde,

  ***Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.

  ***Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.

  Kaynak: Katma Değer Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here