Ana sayfa Mevzuat KAYİK dahil bağımsız denetim yetki belgesi için harç ödenip ödenmeyeceği

KAYİK dahil bağımsız denetim yetki belgesi için harç ödenip ödenmeyeceği

KAYİK Bağımsız Denetim Yetki Belgesi Harcı

136
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, önceden alınan “KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar) hariç bağımsız denetim yetki belgesi” için yatırılan harcın sonradan alınan “KAYİK dahil bağımsız denetim yetki belgesi” için yatırılan harçtan indirilip kalan tutarın ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 109 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu; 110 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 15.06.2012 tarihinde yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine “XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları” bölümü eklenmiştir. Söz konusu bölümün “1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)” başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir:

“a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 51.294,10 TL (2018 yılı için)

bb) Takip eden yıllarda 17.097,90 TL’den az  olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i (2018 yılı için)

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 25.647,00 TL (2018 yılı için)

bb) Takip eden yıllarda 8.548,70 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75’i (2018 yılı için)”

Buna göre, “Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar hariç bağımsız denetim” yetkisi almış olan kuruluşlardan gerekli şartları sağlayarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna başvuranlar için bağımsız denetim yetkisinin adı geçen Kurum tarafından “Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dahil bağımsız denetim” olarak yeniden belirlenmesi durumunda, bahsedilen kuruluşlardan; yetkinin “Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dahil bağımsız denetim” olarak belirlendiği yıl için 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XIV-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları” başlıklı bölümünün (1/a-aa) maddesi kapsamında maktu harç aranılması gerekmekte olup, daha önce “Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar hariç bağımsız denetim” yetkisi nedeniyle ilk defa yetkilendirilirken ödenen maktu harcın veya söz konusu yetki nedeniyle takip eden yıllarda ödenen nispi harçların söz konusu maktu harçtan mahsubu mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yetkilendirme talep ettiğiniz “KAYİK dahil bağımsız denetim yetki belgesi” için, şirketiniz tarafından önceden alınan “KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar) hariç bağımsız denetim yetki belgesi” için yatırılan harç ile ilişkilendirilmeksizin,  Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XIV-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları” başlıklı bölümünün (1/a-aa) maddesinde belirlenen maktu harcın tamamının ödenmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 17.10.2018, 97895701-140.08.99[2018/254]-E.923109, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here