Ana sayfa Vergi KDV Kanununun Konusuna Giren İşlemler

  KDV Kanununun Konusuna Giren İşlemler

  1801
  0

  1- KDV KANUNUNUN KONUSUNA GİREN İŞLEMLER NELERDİR?
  Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir.
  1.1- Aşağıdaki faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
  1.1.1- Ticarî,
  1.1.2- Sınaî,
  1.1.3- Ziraî faaliyet,
  1.1.4- Serbest meslek faaliyeti.

  1.2- Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

  1.3- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler;
  1.3.1- Hizmetler,
  1.3.1.1- Telefon,
  1.3.1.2- Telgraf,
  1.3.1.3- Teleks ve bunlara benzer hizmetler,
  1.3.1.4- Radyo ve televizyon hizmetleri,

  1.3.2- Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,
  1.3.3- Düzenlenen faaliyet ve gösteriler,

  1.3.3.1- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler,
  1.3.3.2- Profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar, tertiplenmesi, gösterilmesi,

  1.4- Aşağıdaki şekilde yapılan satışlar;
  1.4.1- Müzayede mahallerinde yapılan satışlar,
  1.4.2- Gümrük depolarında yapılan satışlar,
  1.4.3- 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,

  1.5- Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

  1.6- Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

  1.7-
  Aşağıda yazılı teslim ve hizmetler
  1.7.1- Genel ve katma bütçeli idarelere,
  1.7.2- İl özel idarelerine,
  1.7.3- Belediyeler
  1.7.4- Köyler ile
  1.7.5- Bunların teşkil ettikleri birliklere,
  1.7.6- Üniversitelere,
  1.7.7- Dernek ve vakıflara,
  1.7.8- Her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile

  1.7.9- Döner sermayeli kuruluşlar
  1.7.10- Döner sermayeli kuruluşlara ait veya tabi diğer müesseselerin
  1.7.10.1- Ticarî,
  1.7.10.2- Sınaî,
  1.7.10.3- Ziraî nitelikteki,
  1.7.10.4- Meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri,

  1.8- Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

  2- GELİR VERGİSİ UNSURLARININ KAPSAM BAKIMINDAN AÇIKLIK BULUNMADIĞINDA HANGİ KANUNA GÖRE TESPİT YAPILIR?
  Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.

  ***Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk vatandaşlığında bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.

  ***İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.

  Kaynak: Katma Değer Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here