Ana sayfa Mevzuat Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

848
0
1 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30673

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE

İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/9/2017 tarihli ve 30186 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 120 KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI – TP, 121 KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI – YP, 140 ORTA VE UZUN VAD. KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI – T.P, 141 ORTA VE UZUN VAD. KÂR- ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI Y.P, 15040 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 15140 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 15240 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 15340 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 15440 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 15540 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 15640 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 15740 KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, 25020 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER, 25220 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER, 254 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P., 255 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P., 25602 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 25702 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 25605 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25606 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 25705 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25706 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 288075 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 288076 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P., 355 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P., 516033 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN, 520 KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P., 521 KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P., 540 ORTA VE UZUN VAD. KÂR- ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P., 541 ORTA VE UZUN VAD. KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P., 654 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – T.P., 655 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – Y.P., 720 KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P., 721 KISA VADELİ KIYMETLİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P., 740 ORTA VE UZUN VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P. ve 741 ORTA VE UZUN VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P., 85002 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 85102 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 85005 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 85006 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 85105 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 85106 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 88100 KİRA GİDERLERİ hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 15670 YURTDIŞI KREDİLER hesabı altında izlenen 1567020 ÖZKAYNAKLARDAN ve 1567022 KATILMA HESAPLARINDAN hesapları, 156702 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ hesabının altına; 15770 YURTDIŞI KREDİLER hesabı altında izlenen 1577020 ÖZKAYNAKLARDAN ve 1577022 KATILMA HESAPLARINDAN hesapları ise 157702 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ hesabının altına taşınmıştır.

 

120 KISA VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANI – T.P

 

121 KISA VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANI – Y.P

 

140 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANI – T.P

 

141 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANI – Y.P

 

15040 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

15140 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

15240 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

15340 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

15440 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

15540 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

15640 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

15740 ORTAKLIK FİNANSMANI

 

25020 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLER

 

25220 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLER

 

254 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P.

 

255 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P.

 

25602 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

25702 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

25605 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25606 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25705 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25706 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

288075 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

288076 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

354 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P.

 

355 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P.

 

516034 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

520 KISA VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

521 KISA VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

540 ORTA VE UZUN VAD. ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

541 ORTA VE UZUN VAD. ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

654 KİRALAMA İŞLEMLERİ KÂR PAYI GİDERLERİ – T.P.

 

655 KİRALAMA İŞLEMLERİ KÂR PAYI GİDERLERİ – Y.P.

 

720 KISA VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

721 KISA VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

740 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

741 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

85002 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

85102 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

85005 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

85006 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

85105 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

85106 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

88100 KİRALAMA GİDERLERİ

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 124 KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – TP, 125 KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – YP, 144 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – T.P, 145 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – Y.P, 524 KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P., 525 KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P., 544 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P., 545 ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P. hesapları alt hesaplarıyla birlikte; 24012 ORTAK YATIRIMLAR, 240120 MALİYET BEDELİ, 240121 BEDELSİZ HİSSELER, 240122 DEĞERLEME ARTIŞI, 24112 ORTAK YATIRIMLAR, 241120 MALİYET BEDELİ, 241121 BEDELSİZ HİSSELER, 241122 DEĞERLEME ARTIŞI, 24212 ORTAK YATIRIMLAR, 242120 MALİYET BEDELİ, 242121 BEDELSİZ HİSSELER, 242122 DEĞERLEME ARTIŞI, 24312 ORTAK YATIRIMLAR, 243120 MALİYET BEDELİ, 243121 BEDELSİZ HİSSELER, 243122 DEĞERLEME ARTIŞI, 24802 ORTAK YATIRIMLAR, 248020 MALİYET BEDELİ, 248021 BEDELSİZ HİSSELER, 248022 DEĞERLEME ARTIŞI, 24902 ORTAK YATIRIMLAR, 249020 MALİYET BEDELİ, 249021 BEDELSİZ HİSSELER, 249022 DEĞERLEME ARTIŞI, 35200 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI, 35201 FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI, 35209 DİĞER, 35300 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI, 35301 FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI, 35309 DİĞER, 880000 FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ ve 880009 DİĞER hesapları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

 

102013 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

102014 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

1021013 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

1021014 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

1021023 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

1021024 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

102113 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

102114 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

103013 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

103014 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

1031013 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

1031014 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

1031023 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

1031024 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

103113 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

103114 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

154864 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

155864 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

156864 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

157864 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARINDAN

 

1800040 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1800041 BANKA PAYI

 

1800140 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1800141 BANKA PAYI

 

1800240 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1800241 BANKA PAYI

 

1810040 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1810041 BANKA PAYI

 

1810140 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1810141 BANKA PAYI

 

1810240 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1810241 BANKA PAYI

 

1820040 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1820041 BANKA PAYI

 

1820140 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1820141 BANKA PAYI

 

1820340 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1820341 BANKA PAYI

 

1830040 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1830041 BANKA PAYI

 

1830140 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1830141 BANKA PAYI

 

1830340 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1830341 BANKA PAYI

 

1840040 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1840041 BANKA PAYI

 

1840140 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1840141 BANKA PAYI

 

1850040 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1850041 BANKA PAYI

 

1850140 KATILMA HESAPLARI PAYI

 

1850141 BANKA PAYI

 

35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

35110 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

360002 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARI

 

361002 KATILMA HESAPLARI YATIRIM VEKÂLETİ HAVUZLARI

 

41412 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

 

41512 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına 35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI ve 41412 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI hesap açıklamaları eklenmiş; aynı fıkrada yer alan “1 Krediler” grup açıklamasının birinci paragrafı, “ORTAK YATIRIMLAR” açıklaması, TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI hesap açıklamasının birinci paragrafı, 250 MENKULLER – TÜRK PARASI, 252 GAYRİMENKULLER – TÜRK PARASI, 254 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – TÜRK PARASI, 352 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI, 354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – TÜRK PARASI, 41405 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ, KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI, 654 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI, 82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ve 880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TÜRK PARASI hesap açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre gayrinakdi krediler için hesaplanan beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir.”

 

 

 

“41412 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara ilişkin beklenen zarar karşılığı tutarları “Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardı esasları çerçevesinde bu hesapta izlenir.”

“1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Satım Yöntemleri”, “Ortaklık Yöntemleri”, “Kiralama Yöntemleri”, “Vekalet Yöntemleri” ve “Diğer Yöntemler” yöntemleriyle kullandırılan fonlar bu hesap grubunda yer alan ilgili hesaplarda izlenir.”

 

“ORTAKLIK FİNANSMANI

Ortaklık Yöntemleriyle kullandırılan fonlar, 120, 121 Kısa Vadeli Ortaklık Finansmanı – T.P., Y.P. ve 140, 141 Orta ve Uzun Vadeli Ortaklık Finansmanı – T.P., Y.P. hesaplarında izlenir.”

““Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir. Negatif karakterli, aktif düzenleyici bir hesaptır.”

 

“250 MENKULLER – TÜRK PARASI

Kullanım hakkı olan menkuller, faaliyetlerin sürdürülmesi için satın alınan menkuller ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yapılacak yeniden değerleme sonucu menkullerde doğan değer artışları ve alımı yapılmış ancak henüz kullanım için dağıtımı yapılmamış stok menkullerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır.

Bankanın mülkiyetinde olup faaliyet kiralaması yöntemi ile kiralamaya konu edilen menkuller 25021 Faaliyet Kiralaması Konusu Menkuller yardımcı hesabında izlenir.”

 

“252 GAYRİMENKULLER – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında, faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla satın alınan gayrimenkullerin, kullanım hakkı olan gayrimenkullerin, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak inşaat ve ticaret veya işletmecilik amacıyla edinilen gayrimenkul maliyet bedellerinin ve gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında kullanım hakkı olan gayrimenkullerin kiralama sözleşmesi sona erdikten sonra edinilmesi halinde, 25220 Kullanım Hakkı Olan Gayrimenkuller hesabından 25200 Bankanın Kullanımı İçin hesabına aktarılır.

Katılım bankasının mülkiyetinde olup faaliyet kiralaması yöntemiyle kiralamaya konu edilen gayrimenkuller 25221 Faaliyet Kiralaması Konusu Gayrimenkuller yardımcı hesabında izlenir.”

 

“254 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – TÜRK PARASI

TFRS 16 kapsamında kullanım hakkı varlığının maliyetine eklenemeyen ve bahse konu Standartta istisnalar kapsamında yer alan kiralamalara ilişkin geliştirme amaçlı harcamalar bu hesapta izlenir. Kiralamalara ilişkin geliştirme maliyetleri faydalanma süresi dikkate alınarak eşit tutarlarla itfa edilir. Ancak her halükarda faydalanma süresi kiralama süresini geçemez. Kira süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir.”

“352 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, kullanım hakkı olan varlıklara ilişkin kiralama sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler bu hesapta izlenir.”

 

“354 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslara göre ertelenmiş kiralama giderleri bu hesapta izlenir. Kiralama işlemlerine ilişkin kâr payı giderleri bu hesabın alacağına 654 Kiralama İşlemleri Kâr Payı Giderleri – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.”

 

“41405 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar nedeniyle aktifte meydana gelen artışların ilgili TMS’ler çerçevesinde izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.”

 

“ORTAKLIK FİNANSMANINDAN ALINAN KÂR PAYLARI

Ortaklık finansmanından alınan Türk parası kâr paylarının ve yabancı para kâr paylarının Türk parası karşılıklarının kaydolunduğu hesaplardır.”

 

“654 KİRALAMA İŞLEMLERİ KÂR PAYI GİDERLERİ – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında kullanım hakkı olan varlıklara ilişkin Türk parası kâr payı giderleri bu hesaba kaydedilir.”

 

“82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı giderleri bu hesapta izlenir. Hesap, 182 TFRS 9 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) – T.P., 35010 Gayrinakdi Krediler Beklenen Zarar Karşılıkları ve 41412 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılığı hesapları ile karşılıklı çalışır.”

 

“880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TÜRK PARASI

Katılım bankasının faaliyetlerini yürütebilmesi için raporlama dönemi içinde yaptığı diğer işletme giderleri bu hesaba kaydedilir. TFRS 16 kapsamına girmeyen kiralama işlemlerine ilişkin giderler 88000 Kiralama Giderleri hesabında izlenir.”

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI açıklaması ve 780 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN TEMETTÜ – TÜRK PARASI hesap açıklamasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 


Kaynak: T.C Resmi Gazete – 01.02.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here