Ana sayfa Muhasebe Kar dağıtımını ortakların borcuna mahsuben yapabilir miyiz?

Kar dağıtımını ortakların borcuna mahsuben yapabilir miyiz?

404
0

Kar dağıtımı kararı alan şirket, kar dağıtımını nakden yapmayıp 131 Ortaklarda Alacaklar hesabından mahsup edilmesi durumunda Gelir Vergisi Stopajı söz konusu olacak mıdır ? Bu nakden veya mahsuben kar dağıtımı değil, hesaben yapılan kar dağıtımı diyebilir miyiz?

131 hesap ortağın şirkete olan borcudur. Borcun kar payı ile kapatılması halinde % 15 GV stopajı yapılacaktır.

 

Bir Anonim Şirketimiz kâr dağıtımı yapmak istemektedir. Genel Kurul Kararı almak zorunlu mudur?

Kar payı dağıtılmasına ilişkin yetki genel kurulun olduğu için mutlaka genel kurul kararının alınması gerekmektedir.

Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

 

Kar dağıtımı yalnızca nakit mi yapılır? Şirket biriken geçmiş yıl karlarıyla fabrika binası yapmışsa ve bu gayrimenkulü ortağa satış şeklinde devretmesi durumunda kar dağıtımı sayılır mı?

Kar geçmiş yılın kazancından elde edilmiş olup nakdi dağıtılacak haktır. Vergilendirmeler de bu çerçevede yapılacağı göz önüne alındığında gayrimenkulün verilmesi (devri)ile olmayacağı değerlendirilmektedir.

 

Anonim şirket olarak Eylül 2019 döneminde yönetim kurulunda olağan genel kurul toplantısı hakkında karar aldık. Kararın gündemi ise 2018 yılına ait karın dağıtılmasının karara bağlanması ve ödenmesi hakkındadır. Sonuç olarak Eylül 2019 döneminde 2018 yılına ait karın dağıtılması ve ödenmesi için olağan genel kurul toplantı tutanağı ve bu karara istinaden yönetim kurul kararımızı noterden tasdik ettirdik. Bu karar tescile tabi midir değil midir?

Tescile tabi değildir. Ancak bir dilekçe ile noter onaylı tutanak ve hazirun cetveli sicil dosyasına konulmak üzere sicile verilebilir.

 

Tasfiye sonu kapanış yapılırken geçmiş dönem karlarını ve tasfiye sonu kar çıkarsa bunlarla ilgili kar dağıtım yapma zorunluluğu var mı?

Tasfiye sonunda kar dağıtımı zorunludur.

Dağıtılan kardan % 15 GV stopajı yapılır.

GVK 22 ve 86. maddedeki koşullara göre MSİ beyannamesi verilir veya verilmez.

 

Tasfiye girmiş ve tasfiye işlemi sonuçlanmış Limited şirketi kar dağıtımında; devreden KDV’ i kârdan mahsup ettiğimiz de KDV beyannamesi verirken devreden KDV hangi satırda nerde göstermemiz gerekir?

Devreden KDV’nin kardan mahsubu olmaz.

 


Kaynak: İSMMMO-TTK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here