Ana sayfa Vergi Kamu personeline yurt içi ve yurt dışına yaptıkları yolculuklarına istinaden düzenlenen E-...

Kamu personeline yurt içi ve yurt dışına yaptıkları yolculuklarına istinaden düzenlenen E- Biletler kaşelenip ve imzalanmalı mıdır?

Kamu personeline yurt içi ve yurt dışına yaptıkları yolculuklarına istinaden düzenlenen E- Biletler kaşelenip ve imzalanmalı mıdır?

387
0

Kamu personeline tahakkuk ettirilecek yurt içi ve dışı yolluk ödemelerinde personelin uçakla seyahatlerine ilişkin yapmış oldukları giderlere ilişkin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında kanıtlayıcı belge olarak kullanılacak elektronik yolcu biletlerinin kağıt olarak teslimi halinde ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve imzalanması gerekmekte midir?

 

 

Öncelikle bileti  düzenleyen hava yolu firmasının, http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html adresinden, e-bilet iznini 462 sıra no lu tebliğin 7.maddesinin Elektronik Biletin Elektronik Ortamda Teslimi yöntemini seçerek alıp almadığını öncelikle kontrol edilmelidir.

Kendilerine elektronik ortamda teslim izni verilen hava yolu firmalarına ait belgeleri gider belgesi olarak kullanmak isteyenler, eğer e-Fatura uygulamasında kayıtlı bir mükellef iseler, söz konusu belgeyi elektronik ortamda, e-Fatura uygulamasında kayıtlı değiller ise kağıt ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir. Kağıt ortamda muhafazada belge üzerinde ayrıca bir kaşe/damga tatbikine gerek bulunmamaktadır.

 

Kağıt iletim yönteminde; elektronik ortamda düzenlenmiş olan biletin oluşturulması aşamasında elektronik imza ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan elektronik biletin kağıt çıktısı alan mükellef tarafından VUK uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için; kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe veya damga tatbiki ve imzalanması gerekmektedir


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here