Ana Sayfa Çalışma Hayatı Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi kadrolarına işçi olarak nasıl girebilirim?

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi kadrolarına işçi olarak nasıl girebilirim?

1398
0

Yurtiçi İşe Yerleştirme

1. İşkur’a nasıl kayıt olabilirim?

Kurumumuza kayıt yaptırabilmeniz için ikamet ettiğiniz yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numaranızı belirleyen bir belge ile şahsen müracaat etmeniz yada www. İskur.gov.tr internet adresinden kayıt olmanız gerekmektedir.

2. İşkur kaydımın geçerlilik süresi nedir?

İşkur kayıtlarının aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren normal kayıtlarda bir yıl, engelli ve eski hükümlüler için iki yıldır. Aktif kayıtların pasife alınması veya işlemden kaldırılması sistemimiz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Pasife alınmış veya işlemden kaldırılmış olan kayıtlarınızı internet üzerinden veya kuruma şahsen başvurmak suretiyle aktife alabilirsiniz.

3. İş başvurusunu internet üzerinden yapabilir miyim?

İş arayanlar, internet üzerinden iş arayan olarak kuruma (işkur’a) başvurabilir, kendine uygun açık işleri sorgulayabilir, açık işlere başvuru yapabilir, başvurularını takip edebilir, davet-görüşme süreçlerini internet aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

4.Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi kadrolarına işçi olarak nasıl girebilirim?

Bunun için;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa Daimi İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek engelliler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere uygulanacak Sınav Yönetmeliği,

hükümleri çerçevesinde İŞKUR ve ÖSYM Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen Merkezi Sınava girilmesi gerekmektedir. Söz konusu sınava katılabilmek için; en az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olma şartı getirilmiş bulunmaktadır. Eğitim seviyesi ve mesleki durumu nedeniyle merkezi sınava giremeyenler ise, işveren tarafından noter huzurunda çekilecek kur’a ve yapılacak mülakat ile belirlenmektedir.

İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmek istemeniz halinde öncelikle ikametgahınızın bulunduğu yerdeki ünitemize şahsen müracaat ederek kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt için, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli belgelerden biri istenir. Meslek tespitinizde beyanınız esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından İŞKUR’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.

5.KPSS’ye girdim ve 60 puanın üzerinde puan aldım. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerini nereden takip edebilirim? Bu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan daimi işçi talepleri Kurumumuzca;

 • Resmi gazete’de,
 • Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),
 • Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.

170 numaralı Türkiye İş Kurumu özel hizmet telefonu aranmak suretiyle de Kurumda bulunan kamu talepleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

Durumuna uygun talep olan adayların, en yakın Türkiye İş Kurumu ünitelerine yada www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular puan durumuna göre açık iş sayısının iki katı oranında, müracaat edenler arasından en yüksek puanı alandan başlamak üzere liste oluşturularak, talebi veren kamu kurumuna mülâkat/sözlü yapılmak üzere gönderilmektedir.

6.KPSS’de başarılı olmak işe yerleştirilme için yeterli midir?

KPSS’de başarılı olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınmada tek başına bir hak teşkil etmemektedir. İşe yerleştirilmek için, işgücü taleplerinde belirtilen talep şartlarına durumu uyan adayların, talebin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, kayıtlı bulundukları Kurumumuz ünitesinden ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kurumumuzca, talep koşullarına durumu uyan başvuranlar arasından, en yüksek puan alandan başlamak ve açık iş sayısının iki katını geçmemek üzere oluşturulan liste, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmektedir. İşe alınacakların belirlenmesi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunca yapılmaktadır.

7. KPSS Sınav sonuçları ne kadar süre geçerlidir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerinde 2008 yılında yapılmış olan KPSS Sınav sonuçları geçerli olup bir sonraki sınav sonuçları açıklanıncaya kadar 2008 KPSS sonuçlarının geçerliliği devam etmektedir.

8. KPSS’den muaf tutulmayı gerektirecek öncelikli durumlar nelerdir?

11/04/2006 ve 26136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler İle Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar Ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in Merkezi sınav uygulanmayacaklar başlıklı 7 nci maddesine göre, durumları aşağıda belirtilenler merkezi sınavdan muaftırlar:

 • Tabii Afetlerde Zarar Gören Afetzedelerin İşe Gönderilmelerinde ve İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 26/2/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı* çerçevesinde işe alınacaklar,
 • Türk Vatandaşlığına Kabul Edilen Afgan Göçmenlerinin İşyerlerinde Öncelikle İşe Alınmalarına Dair 31/3/1983 tarihli 83/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,
 • 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, kamu kurum ve kuruluşlarının, daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 7/6/2002 tarih ve 2002/4671 sayılı Kararı çerçevesinde kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından kamulaştırmanın yapıldığı yerde işe alınacaklar,
 • Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 29/1/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, Kurumun önceden iznini almak kaydıyla, kömür ve maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalıştırılacak işçileri noter gözetiminde yapılacak kur’a ile istihdam edilecekler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 25/II nci maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlardan daimi işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler.

9. İlköğretim ve altı düzeyde eğitime sahip olmaları nedeniyle KPSS’ye katılmayanların işe yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Bu durumda olanların işe yerleştirilmeleri noter huzurunda çekilecek kura ile yapılmaktadır.

Bu durumda olanlara ilişkin alınan talepler de;

 • Resmi Gazete’de,
 • Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),
 • Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.
 • 170 numaralı Türkiye İş Kurumu özel hizmet telefonu aranmak suretiyle de Kurumda bulunan kamu talepleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

Talep koşullarına durumu uygun olan adayların en yakın Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri yada www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuran adayların listesi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderildikten sonra noter huzurunda çekilecek kur’a sonucu açık işin iki katı oranında mülakata girecekler ile yedek liste belirlenmekte ve kamu kurum kuruluşu bu kişileri yapacakları mülakatla işe almaktadırlar.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilecek engelli ve eski hükümlülerin işe alınmalarında nasıl bir yöntem izlenmektedir?

22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan , Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek engelli ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği gereğince ortaöğretim (lise ve dengi okul) ve üzeri okul mezunu engelli/eski hükümlüleri merkezi sınav sonucuna göre işe almaları hükmü getirilmiştir. Bu nedenle kamu kurumlarına engelli ve eski hükümlü istihdamı bu Yönetmelik hükümlerine göre ve KPSS ile yapılmaktadır.

Talepler;

 • Resmi Gazete’de,
 • Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),
 • Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.
 • 170 numaralı Türkiye İş Kurumu özel hizmet telefonu aranmak suretiyle de Kurumda bulunan kamu talepleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

Talep koşullarına durumu uygun olan adayların kayıtlı oldukları İŞKUR İl Müdürlüklerinden yada www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir.

Kurumca başvuranlar arasından en yüksek puan alandan başlanılarak talebin iki katı oranında hazırlanan liste sözlü/mülâkat yapılmak üzere işyerine gönderilmektedir.

11. Terör mağdurlarının işe yerleştirilme usulü nedir?

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilecek şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucuları varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin muvafakatıyla Kamu kurum ve kuruluşlarına işe yerleştirilmeleri İçişleri Bakanlığınca yerine getirilmektedir.

12. Eski hükümlü ifadesinin kapsamı nedir ve eski hükümlülerin İŞKUR’a kaydı için istenen belgeler nelerdir?

Kurum mevzuatına göre eski hükümlü; altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanlardır.

Eski Hükümlülerin; İl/Şube Müdürlüğüne bizzat başvurduğunda Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış “Eski Hükümlü Belgesi” veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen “Tahliye Edilen Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu” veya “Adli Sicil Belgesi” ile birlikte onaylı mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneğini ibraz etmesi gerekir.

13. Hangi eğitim gruplarına mensup olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına normal, engelli, eski hükümlü statüde işçi olarak yerleştirilmek amacıyla Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girebilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacaklara uygulanacak sınavlara (KPSS) lise ve dengi okul mezunları ile 2 yıllık ve 4 yıllık yüksek okul mezunları katılabilmektedir.

14. Tüm engelli/eski hükümlüler Merkezi Sınav kapsamında mıdır?

Zihinsel engelliler ile okur-yazar- İlköğretim (ilkokul,ortaokul) mezunu engelli/eski hükümlüler merkezi sınav (KPSS) kapsamı dışında tutulmuşlardır.

15. Zihinsel engelliler ile okur-yazar ve ilkokul mezunu engelli/eski hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca işe alınmaları ne şekilde olur?

Kamu kurum ve kuruluşlarından bu kapsamda yer alanlara ilişkin Türkiye İş Kurumuna intikal eden işgücü taleplerine durumu uyan başvuranlar noter huzurunda kuraya tabi tutulmakta, her açık iş için iki kişi olmak üzere kur’ada kazananlar kamu kurum ve kuruluşunca mülakat/sözlü yapılmak suretiyle işe alınmaktadır.

16. Engelli olup da iş arayanlar, mutlaka İŞKUR aracılığıyla mı işe yerleştirilmelidir?

Kamu kurum ve kuruluşları, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edecekleri engelli işçileri, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek engelli ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Kurumumuz aracılığı ile karşılamak zorundadır.

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde engelli kontenjan açığı bulunan 50 ve üzeri işçi istihdam eden özel sektör işyerleri ise istihdam edecekleri engelli işçileri Kurumumuz aracılığı ile karşılayabilecekleri gibi kendileri işe almak suretiyle de açık kontenjanlarını kapatabilmektedirler. İşe aldıkları işçileri Kuruma 15 gün içerisinde tescil ettirmeleri gerekmektedir.

17. Kamu ve özel sektör işyerlerinin, engelli çalıştırma konusundaki yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere uymamanın yaptırımları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde, “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.” hükmü bulunmaktadır.

engelli kontenjan açığınız varsa bulunduğunuz ildeki il müdürlüğümüze müracaat ederek kontenjanınızı kapatmanız gerekmektedir.

Alınan tüm önlemlere rağmen engelli kontenjanlarını kapatmayan işyerleri hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası Türkiye İş Kurumu İl müdürünce uygulanır, (2009 yılı için çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için 1.519 TL.) buna rağmen kontenjan açığını kapatmayan işverene kontenjan açığını kapatıncaya kadar idari para cezası uygulanmaya devam edilir.

18. Özelleştirme nedeniyle işten çıkarıldım. Kamu kuruluşunda tekrar çalışmak istiyorum, nereye başvurabilirim?

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi statüsünde çalışırken özelleştirme nedeniyle işten çıkarılmış iseniz daha önce çalıştığınız işyerinden daimi işçi statüsünde çalışırken ayrıldığınıza dair belgeyle bulunduğunuz yerdeki İşkur ünitesine öncelikli olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Durumunuza uygun talep yayınlandığında ikametgahınıza en yakın İl/Şube Müdürlüğümüzden yada www. İskur.gov.tr internet adresinden söz konusu işgücü talebine başvurmanız gerekmektedir.

19. Merkezi Sınav sonrasında işe yerleştirme işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?

Normal işçilerde, sınavda başarılı olabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekirken, engelli ve eski hükümlü olarak sınava girenler için taban puan bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçlarına ilişkin işgücü talepleri, Resmi Gazete’de, Kurum internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) ve Kurum ilan panolarında ilan edilmektedir. Durumu talep şartlarına uygun olan adayların ilanda belirtilecek süre içerisinde, en yakın İŞKUR ünitesine müracaat etmeleri ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir.

20. Eğitim durumu itibarıyla Merkezi Sınava katılamayanların kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme işlemleri nasıl olacaktır?

Eğitim durumu itibarıyla merkezi sınava katılamayanlar kura yöntemi ile işe yerleştirilmektedir. Kurumumuzca yayınlanan taleplere durumu uygun olan adayların en yakın İŞKUR ünitesine başvurmaları yada www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir. işgücü taleplerine durumu uyan başvuranlar noter huzurunda kuraya tabi tutulmakta, her açık iş için iki kişi olmak üzere kurada kazananlar kamu kurum ve kuruluşunca mülakat/sözlü yapılmak suretiyle işe alınmaktadır.

21. İlanda “lise veya dengi okul mezunu olmak” şartı bulunan ilana önlisans veya lisans mezunu olanlar başvurabilir mi?

Merkezi Sınav üç düzeyde (lise ve dengi, önlisans, lisans) gerçekleştirilmekte olup; işgücü talep şartları talebi veren kamu kuruluşunca belirlenmektedir. Önlisans veya lisans mezunu iken lise ve dengi okul mezunu şartı taşıyan bir işgücü talebine müracaat edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda, mezun olduğunuz son eğitim düzeyinden bir alt eğitim düzeyindeki bir işgücü talebine başvurulması da mümkün değildir.

22. Devlet memurları için sözlü sınav yapılmazken daimi işçiler için neden sözlü sınav yapılmaktadır?

Daimi işçi sınavı, sadece genel yetenek ve genel kültür konularından oluşan bir sınavdır. Bu nedenle adayların mesleklerinde yeterli olup olmadıklarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu da mülâkat/sözlü sınav yoluyla işverene seçme imkanı tanımayı amaçlamaktadır.

23. Askerlik esnasında alınan başarı belgesi kamuda işe yerleştirmede öncelik tanır mı? Ayrıca askerliğin fazladan yapılmasının tanıdığı haklar nelerdir?

Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 29/01/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar için, Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre;

 • Yükümlülük süresi uzatılan yedek subay, erbaş ve erler, birlik komutanlıkları yahut bağlı bulundukları askerlik şubesi başkanlığından alacakları bir belge,
 • Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak derecede yaralananlar, askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı ile,
 • Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler, en az tugay komutanlıklarınca (jandarma genel komutanlığı için en az alay komutanlıklarınca) kendilerine verilen takdir belgeleri,

ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ast birliklerce düzenlenen ya da daha sonra tugay ya da alay komutanınca onaylanan belgeler kabul edilmeyecek, ayrıca söz konusu belgede terörle mücadele amacıyla yürütülen operasyonlarda üstün başarı gösterdiği vurgulanmış olacaktır.

Kayıt esnasında işe yerleştirme usul ve esasları tarafınıza açıklanacaktır.

24. Kıbrıs gazisi eş ve çocukları kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip midir?

Kıbrıs gazileri, eş ve çocuklarının işe yerleştirmede öncelikleri bulunmamaktadır.

25. Özelleştirme sonucu işsiz kalıp da kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışmakta olanlar işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip midir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrosunda çalışırken özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlar ile bu durumda olup da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanların öncelikli olarak kayıtları alınmakta ve işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmektedir.

26. Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak işe yerleştirilme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Kamu kurumlarına memur statüsünde yapılan alımlar Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapıldığından bu konuda ayrıntılı bilgiyi Devlet Personel Başkanlığından edinebilirsiniz.

 


-Kaynak: İşkur.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Şirketimiz çiftçilerden pekmez alıyor. Stopaj ödeyecek miyiz?

Hem basit usul hem de gerçek usule göre vergi mükellefi olabilir miyim?

İşsizlik Maaşı 2018 yılında ne kadar oldu?

İşsizlik Maaşı Hakkında Bilmedikleriniz!!!

 

Önceki İçerikDoğum veya evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alabilirsiniz! nasıl mı?
Sonraki İçerikVadesinde Ödenmeyen Senetlerin Protesto Masrafları Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz