Ana sayfa Muhasebe Kamu idare ve kurumlarına yapılan bedelsiz teslimler için düzenlenen faturada KDV hesaplanacak...

  Kamu idare ve kurumlarına yapılan bedelsiz teslimler için düzenlenen faturada KDV hesaplanacak mı?

  3065 sayılı KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan idare, kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz taşınır teslimleri 3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV den istisna olup, bu teslimler için fatura ve benzeri belge düzenlenecek ancak söz konusu belgede KDV hesaplanmayacaktır. İstisna kapsamındaki bedelsiz teslimler nedeniyle yüklenilen KDV nin indirim ve iadesi mümkün değildir.

  30
  0

  T.C.
  GİRESUN VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı

  :

  97677631-130[29-2016/1]-5

  18.04.2017

  Konu

  :

  İndirimle giderilmeyen Katma Değer Vergisinin İadesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Müdürlüğünüzün … İdaresi adına üçüncü şahıslardan alt yapı yardımcı malzemelerini katma değer vergisi (KDV) ödeyerek temin ettiğini ve söz konusu bu malları … İdaresi Genel Sekreterliği ve iç birimlere maliyet değerinden KDV uygulamaksızın, üçüncü şahıslara ise KDV’li fatura düzenleyerek teslim ettiğini belirterek, KDV Kanununun 17/2-b maddesi kapsamında KDV’den istisnalı olarak yaptığınız bu teslimler sonucunda indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesinin mümkün olup olmadığı, eğer iadesi mümkünse iadenin YMM raporuna mı yoksa vergi inceleme raporunun sonucuna göre mi yapılması gerektiği sorulmaktadır.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -17/2-b maddesinde, 17 inci maddenin 1 inci fıkrasında sayılan idare kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifasının KDV’den istisna olduğu,

  -27 nci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedel veya emsal ücret olduğu,

  -29/2 nci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği,

  -30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin, indirim konusu yapılamayacağı,

  hükümlerine yer verilmiştir.

  Buna göre,

  – Müdürlüğünüz tarafından 3065 sayılı KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan idare, kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz taşınır teslimleri 3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV den istisna olup, bu teslimler için fatura ve benzeri belge düzenlenecek ancak söz konusu belgede KDV hesaplanmayacaktır. İstisna kapsamındaki bedelsiz teslimler nedeniyle yüklenilen KDV nin indirim ve iadesi mümkün değildir.

  – Söz konusu taşınırların 3065 sayılı KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılmayanlara bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak teslimi genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır. Bedelsiz teslimlere ilişkin düzenlenecek fatura veya benzeri belgede 3065 sayılı KDV Kanununun 27 inci maddesi hükmüne göre belirlenecek emsal bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır. Bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirimi mümkün olup, indirimle giderilemeyen yüklenilen KDV’nin iadesi söz konusu değildir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here